Archief

Redactioneel

Bart Walletjaargang 55, nummer 6, december 2005

https://wapenveldonline.nl/artikel/615/redactioneel/

Lees verder

Tijd voor het ethische stadium

Wim Dekkerjaargang 55, nummer 6, december 2005

Een jaar lang hebben we ons in 'Wapenveld' met ironie bezig gehouden. En fors ook: artikelen, interviews, meditaties en monogrammen. Ironie bleek een nuttig bronwoord te zijn voor bespiegelingen over literatuur, psychologie of mens-zijn, politiek en geschiedenis. Ook een manier om ons te verdiepen in de rijke traditie: Erasmus, Cervantes, Kierkegaard en anderen. En, het was er goed bij mediteren. Een vruchtbaar jaar dus. Maar heeft het ons in de bezinning ook verder geholpen? Dat wordt in dit artikel uitgezocht.

https://wapenveldonline.nl/artikel/616/tijd-voor-het-ethische-stadium/

Lees verder

‘En zie, ik verkondig u grote blijdschap…’

Arjan Plaisierjaargang 55, nummer 6, december 2005

Deze meditatie is geschreven als pendant van 'christelijke ironie' (6). Met het kerstfeest zijn we bij de wortel van deze ironie. Centraal op het Kerstfeest staat de verkondiging van een engel: 'ik verkondig u grote blijdschap'. Er is ten diepste geen andere kern in het christelijk geloof dan déze kern. Als het moment in de tijd aanbreekt dat God zichzelf meedeelt en mens wordt, dan is dat voor aardbewoners het moment van onuitsprekelijke vreugde.

https://wapenveldonline.nl/artikel/617/en-zie-ik-verkondig-u-grote-blijdschap/

Lees verder

Christelijke ironie (6)

Arjan Plaisierjaargang 55, nummer 6, december 2005

Na een tour door Europa, die zijn vertrekpunt vond in Nederland (Erasmus) en vervolgens Spanje (Cervantes), Frankrijk (Pascal), Duitsland (Hamann) en Denemarken (Kierkegaard) heeft aangedaan, eindigt deze serie 'christelijke ironie' in Engeland. Het land waar de humor haar thuisbasis heeft, is evenmin verstoken van ironie. Gilbert K. Chesterton is daarvan een begenadigd exempel. Niet toevallig schreef hij een boek over Dickens, waarmee hij een verwante geest is. Chesterton was 'essayist, dramaschrijver, romanschrijver, dichter, epigrammist, geest, schepper van menig oneliner, inspirerend filosoof wiens ideeën de aandacht trekken, fascineren, indruk maken, mensen laten denken'. Waaraan met ere toegevoegd kan worden: 'apologeet van het (orthodoxe) christendom'. Hij was een merkwaardige verschijning, waar de nodige cultivatie niet geheel debet aan was. 'Ik ben 6,2 voet lang en mijn gewicht is nog nooit berekend' zo liet hij een Amerikaanse reporter weten.

https://wapenveldonline.nl/artikel/618/christelijke-ironie-6/

Lees verder

Intelligent design: God in de wetenschap?

Aart Nederveenjaargang 55, nummer 6, december 2005

Sinds kort is bijna heel Nederland ervan op de hoogte: ook in ons land bestaan wetenschappers die geloven in ontwerp in de natuur. Zij haalden zich de woede op de hals van columnisten en politici. Nu de kruitdampen tijdelijk optrekken is het een goed moment om de balans op te maken. Welke serieuze vragen zijn er bij Intelligent Design (ID) te stellen en welke vragen mag orthodox-christelijk Nederland zich stellen naar aanleiding van de gevoerde discussie?

https://wapenveldonline.nl/artikel/619/intelligent-design-god-in-de-wetenschap/

Lees verder

De heilloze weg van leiderschap

Eelco van den Dooljaargang 55, nummer 6, december 2005

Enige tijd geleden bespraken mijn collega's en ik tijdens de lunch een bijeenkomst waar een ongeneeslijk zieke collega afscheid nam van haar werk; een indrukwekkende bijeenkomst waar ze ondanks haar infauste prognose liefdevol, dankbaar en hoopvol voor de laatste keer haar collega's onder ogen kwam. Een collega vertelde zich echter geërgerd te hebben aan de afwezigheid van enkele leidinggevenden: 'Voor zo'n bijeenkomst maak je gewoon tijd vrij'. Al pratende kon ik me in die opvatting wel vinden. Later die middag werd ik me echter bewust van de onderliggende redenering van de opmerking. Ik vroeg me af waarom zo'n afscheidsbijeenkomst meer of minder geslaagd zou zijn door de aan- of afwezigheid van enkele leidinggevenden. Zou de ervaring getuige te zijn van iemand die bewonderenswaardig met haar ziekte omgaat aan glans winnen door het al dan niet aanwezig zijn van leidinggevenden? Ging het hier niet juist om een ontmoeting van mens tot mens en misschien zelfs een ontmoeting tussen God en mens? Of wint zo'n ontmoeting aan status, waarde of legitimiteit als er leidinggevenden bij zijn?

https://wapenveldonline.nl/artikel/620/de-heilloze-weg-van-leiderschap/

Lees verder

Reflectie op techniek: een must, niet voor ingenieurs alleen

Marc. J. de Vriesjaargang 55, nummer 6, november 2005

De gevolgen van techniek voor onze samenleving zijn ingrijpend genoeg om te rechtvaardigen dat zowel ingenieurs als niet-ingenieurs zich daar gedegen op bezinnen. De techniekfilosofie kan een wetenschappelijke bijdrage leveren aan die bezinning. In het verleden zijn daar verschillende aanzetten voor gegeven door filosofen die zelf buiten de techniek stonden; tegenwoordig raken ook filosofen met een ingenieursopleiding geïnteresseerd in de reflectie op techniek. Dit artikel geeft een impressie van de ontwikkelingen in de techniekfilosofie.

https://wapenveldonline.nl/artikel/621/reflectie-op-techniek-een-must-niet-voor-ingenieurs-alleen/

Lees verder

De oude wortels van het nieuwe leren

Aart Jan Klokjaargang 55, nummer 6, december 2005

https://wapenveldonline.nl/artikel/622/de-oude-wortels-van-het-nieuwe-leren/

Lees verder

Educating for life

Aart Jan Klokjaargang 55, nummer 6, december 2005

https://wapenveldonline.nl/artikel/623/educating-for-life/

Lees verder

Zorg, een filosofische analyse

Peter Blokhuisjaargang 55, nummer 6, december 2005

https://wapenveldonline.nl/artikel/624/zorg-een-filosofische-analyse/

Lees verder

De Schopenhauerkuur

Bram de Muynck en Marjan de Muynckjaargang 55, nummer 6, december 2005

https://wapenveldonline.nl/artikel/625/de-schopenhauerkuur/

Lees verder

Vormen van kapitalisme

Johan Graaflandjaargang 55, nummer 6, december 2005

https://wapenveldonline.nl/artikel/626/vormen-van-kapitalisme/

Lees verder