Archief

Redactioneel

Herman Oevermansjaargang 55, nummer 4, augustus 2005

https://wapenveldonline.nl/artikel/557/redactioneel/

Lees verder

'Wat meer ironie en relativering zou huidige politiek goed doen'

Mark Wallet en Kees Guijtjaargang 55, nummer 4, augustus 2005

Het verhaal gaat dat op een verkiezingsbijeenkomst waar Hans Wiegel sprak eens een man opstond die met geheven vuist 'klootzak' in zijn richting schreeuwde. Waarop de politicus onverschrokken repliceerde: 'Aangenaam, Wiegel.' Daarmee was de lucht geklaard en de opmerking in zijn voordeel omgebogen. Ironie en politiek vormen een gouden verbinding. 'De ironici lijken momenteel echter bijna verdwenen uit het Binnenhof', mijmert Hans Goslinga, politiek commentator van 'Trouw'. Hij moet lang nadenken om een pendant van Wiegel te noemen. 'Je zou het bijna gaan zoeken in een hoek waar je het niet verwacht. Van der Vlies en Rouvoet zijn misschien wel de meest ironische politici van dit moment.' Hoe verklaarbaar is de teloorgang van de ironische politicus?

https://wapenveldonline.nl/artikel/558/wat-meer-ironie-en-relativering-zou-huidige-politiek-goed-doen/

Lees verder

Geen ander teken dan Jona

Arjan Plaisierjaargang 55, nummer 4, augustus 2005

Met Jona heeft 'onze' generatie de spot gedreven. Hij was toch de profeet die dacht dat God vastgekoekt zat aan zijn eigen volk, aan Israël? Toen eenmaal de kruitdampen rond de vis waren opgetrokken, kwam de ware boodschap van Jona voor de dag en die was om te lachen. Het werd dan ook overduidelijk dat de auteur van dit verhaal, wie het ook geweest mag zijn, een echte ironicus was geweest. Met zijn verhaal had hij immers het particularisme van zijn volk gehekeld. In Jona stond de bekrompenheid van dit volk te kijk en meteen van alle mogelijke bekrompenheden die er verder maar te bedenken vielen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/559/geen-ander-teken-dan-jona/

Lees verder

Christelijke ironie (4)

Arjan Plaisierjaargang 55, nummer 4, augustus 2005

Johann Georg Hamann is misschien wel de meest raadselachtige gestalte van de 18e eeuw. Als er ooit een ironicus in vlees en bloed geleefd heeft, dan is hij het wel. Of moet hij deze erepalm delen met Socrates? Daar zou hij niet ongelukkig mee geweest zijn. Het eerst boekje waarmee hij zijn loopbaan als schrijver opent heet 'Sokratische Denkwürdigkeiten'.

https://wapenveldonline.nl/artikel/560/christelijke-ironie-4/

Lees verder

Een paus zonder tiara

Diederik Wienenjaargang 55, nummer 4, augustus 2005

Op maandag 4 april jl. stond een opvallend artikel in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dorota Maslowska, een 22-jarige Poolse schrijfster, die ook in Nederland enig succes heeft met haar boeken, beschreef in een artikel hoe zij, een konfessionslose samenwonende moeder, het overlijden van paus Johannes Paulus II op de zaterdag daarvoor had ervaren. 'Het is de avond van 2 april. We zijn een ogenblik gaan liggen, uitgeput door de atmosfeer van deze dag. (…)

https://wapenveldonline.nl/artikel/561/een-paus-zonder-tiara/

Lees verder

Het werk onzer handen

Arjan Gooijer en Marcel van de Griftjaargang 55, nummer 4, augustus 2005

Scrollend door het ledenbestand krijg je een indruk van het werkveld van de gemiddelde RRQR-er. Veel onderwijzers, therapeuten, artsen, politici, wetenschappers, predikanten. Een bestand vol mensen met een voorkeur voor inhoudelijk werk, een kaartenbak vol professionals, zo lijkt het. Preciezer bezien lijkt daar in de jongere generatie een verschuiving in op te treden. Meer managers, consultants, adviseurs. Ook inhoudelijk werk, maar wel met een grotere afstand tot de praktijk en een geringere binding aan die praktijk. Het is niet de enige verandering betreffende het werk. De jongere generatie is minder lang gebonden aan een en dezelfde werkgever; de verwachtingen en impact van werk zijn hooggespannen. Werk is niet alleen zweet des aanschijns, maar ook leuk, identiteitverstrekker, mogelijkheid tot ontwikkeling. Het werk brengt ons de middelen van bestaan, maar vooral ook identiteit en ontplooiingsmogelijkheden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/562/het-werk-onzer-handen/

Lees verder

Publieke politiek en religie

Bart Walletjaargang 55, nummer 4, augustus 2005

https://wapenveldonline.nl/artikel/563/publieke-politiek-en-religie/

Lees verder

Profetie & Profetisch geinspireerd

Albert Noordegraafjaargang 55, nummer 4, augustus 2005

https://wapenveldonline.nl/artikel/564/profetie-profetisch-geinspireerd/

Lees verder

De vitale vragen van Bonhoeffer

Wim Dekkerjaargang 55, nummer 4, augustus 2005

https://wapenveldonline.nl/artikel/565/de-vitale-vragen-van-bonhoeffer/

Lees verder