Archief

Redactioneel

Bart Walletjaargang 62, nummer 1, maart 2012

https://wapenveldonline.nl/artikel/1059/redactioneel/

Lees verder

‘En toen stopte de muziek’

Herman Oevermansjaargang 62, nummer 1, februari 2012

Duurzaamheid – meer dan eens kwam dit onderwerp de afgelopen jaren in Wapenveld aan de orde. In deze jaargang doen we dat structureel, en daar is alle reden toe. Herman Oevermans toont dat ondubbelzinnig aan in de brede uiteenzetting waarmee hij deze jaarserie opent. Detaillering volgt in de komende nummers!

https://wapenveldonline.nl/artikel/1052/en-toen-stopte-de-muziek/

Lees verder

Over de vrijheid van een christenmens (1)

Bert de Leedejaargang 62, nummer 1, maart 2012

Als thema voor de serie meditaties – steevast de tweede bijdrage in elk nummer – koos de Wapenveld-redactie ‘vrijheid’. Een onderwerp waarover vanouds vanuit vele disciplines is nagedacht, gesproken en geschreven. En nog steeds valt er veel over te zeggen, ook over de vrijheid van een christen. Bert de Leede bijt het spits af, en start bij Luther.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1057/over-de-vrijheid-van-een-christenmens-1/

Lees verder

Cru

Marius Doornenbaljaargang 62, nummer 1, maart 2012

https://wapenveldonline.nl/artikel/1056/cru/

Lees verder

‘Wat gebeurt er wanneer wij onze comfort zone moeten verlaten?’

Herman Oevermans en Johan Sneljaargang 62, nummer 1, februari 2012

De goedlachse Theo W.A. de Wit (1953) is als filosoof en bijzonder hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Daar is ook de Faculteit Katholieke Theologie (FKT) ondergebracht, de voormalige Katholieke Theologische Universiteit (KTU) van Utrecht, waaraan hij voorheen verbonden was. Beide locaties – Utrecht en Tilburg – doen dienst en in beide plaatsen doceert hij. De Wit publiceert met name over de raakvlakken van theologie en politiek. Een aanleiding voor het gesprek vormt zijn proefschrift over Carl Schmitt (Nijmegen, 1992) [1], dat in het actuele debat vaak wordt aangehaald. Ook zijn recente oratie 'Dies Irae. De secularisering van het laatste oordeel' (Tilburg, 2010) spreekt tot de verbeelding.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1055/wat-gebeurt-er-wanneer-wij-onze-comfort-zone-moeten-verlaten/

Lees verder

De Tallis Fantasia

Johan Sneljaargang 62, nummer 1, maart 2012

Met als uitgangspunt de 'Tallis Fantasia' schetst de auteur leven en werk van de Engelse componist Ralph Vaughan Williams, die in de vorige eeuw uitgroeide tot de Grand Old Man van de Britse muziek. Voor Vaughan Williams was het alleen de muziek die telt en die taal geeft aan wat niet in woorden kan worden uitgedrukt.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1058/de-tallis-fantasia/

Lees verder

Wilde schoonheid (1)

Peter van Dijkjaargang 62, nummer 1, februari 2012

Enige eeuwen geleden verdween uit kerken prachtige kunst die leken en andere gelovigen bijzonder kon inspireren. In 'Wilde schoonheid' gebeurt precies het tegenovergestelde. Er wordt nog steeds veel kunst gemaakt met door God gegeven talent, die zeer wel leken en kerkgangers kan inspireren in hun dagelijkse zoektocht. Deze kunst bereikt de kerken of de individuele christen meestal niet. Ook is er voldoende kunst die door christenen niet als inspirerend voor hun geloof gezien wordt. Iedere aflevering van 'Wilde schoonheid' zoomt in op een werk (van film tot beeldende kunst tot poëzie) dat te mooi is om links te laten liggen. Ieder nummer bespreken we werk dat – gemaakt door een niet-christen of christen, gelovige of ongelovige – herkenning op kan roepen, en instemming bij de christen die Jezus wil zoeken en vinden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1053/wilde-schoonheid-1/

Lees verder

Adieu God

Gert-Jan Roestjaargang 62, nummer 1, februari 2012

https://wapenveldonline.nl/artikel/1054/adieu-god/

Lees verder