Archief

Redactioneel

Bart Walletjaargang 62, nummer 5, november 2012

https://wapenveldonline.nl/artikel/1086/redactioneel/

Lees verder

Wie anders wil, kan vandaag beginnen

Aart Nederveenjaargang 62, nummer 5, november 2012

De discussie over duurzaamheid kan ons gemakkelijk de moed ontnemen om in beweging te komen. Wat kun je als eenling doen tegen de uitbuiting van onze aarde? Een belangrijke doelstelling van Wapenveld in deze jaarserie is om te laten zien dat deze houding niet terecht is. Opinieleiders en topwetenschappers die we aan het woord laten, laten op allerlei manieren licht zien aan het einde van de tunnel. Opvallend is dat technologische vernieuwing vaak een belangrijke rol speelt in de weg die zij wijzen. In dit artikel wordt de vraag gesteld welke techniek samen kan gaan met een einde aan de uitbuiting van de aarde en de zelfvervreemding van de mens.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1087/wie-anders-wil-kan-vandaag-beginnen/

Lees verder

Zuivere godsdienst

Bert de Leedejaargang 62, nummer 5, november 2012

Dorothee Sölle [1] schrijft in haar boek De Heenreis uit 1975 dat de spirituele weg naar binnen noodzakelijk vooraf moet gaan aan de terugreis, dat wil zeggen de reis naar het leven van alledag, naar de sociale werkelijkheid, naar een ego-loze solidariteit. De heenreis is dus niet de weg naar buiten, van waar we geregeld even terug reizen om thuis op adem te komen. De heenreis is de weg naar binnen. De weg naar buiten, het ‘gewone leven’ weer in, is de terugreis. Wanneer de heenreis voorafgaat, dan zal de diepgang daarvan de terugreis het leven in voeden, uitzuiveren. Heenreis en terugreis hangen samen, maar de eerste gaat wel voorop. Anders gaat het mis.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1088/zuivere-godsdienst/

Lees verder

Dat er iets veranderen moet is evident

Hans Teerds en Joost Veldmanjaargang 62, nummer 5, november 2012

‘Nederland is weer een normaal land geworden’ kopte het Vlaamse dagblad De Standaard op 28 april van dit jaar [1]. Dat was twee dagen nadat vijf Nederlandse politieke partijen het veelbesproken Kunduz-akkoord sloten, waarmee minister van Financiën De Jager zijn begroting in de hand hield en deze kon voorleggen aan de Europese Unie. Het akkoord zorgde voor een golf van euforie in het land. De jaren van politieke impasse waren voorbij: politici bleken in staat snel, daadkrachtig en doelgericht te kunnen handelen. De ‘politieke rollercoaster waar Nederland in terecht was gekomen’ werd tot stilstand gebracht, aldus De Standaard. Althans voor een kort moment.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1089/dat-er-iets-veranderen-moet-is-evident/

Lees verder

We worden steeds beter!

Marius Doornenbaljaargang 62, nummer 5, november 2012

https://wapenveldonline.nl/artikel/1090/we-worden-steeds-beter/

Lees verder

Groene groei of geen groei?

Henri Bontenbaljaargang 62, nummer 5, november 2012

Een gezonde economie groeit. Is daarvan geen sprake meer, dan raken we collectief in paniek. De huidige economische crisis en de steeds meer zichtbaar wordende milieucrisis hebben het besef verder aangewakkerd dat de bomen niet meer tot in de hemel groeien. Steeds vaker wordt de vraag gesteld of economische groei op de lange termijn houdbaar is. Is oneindige economische groei mogelijk op een planeet met eindige hulpbronnen, een veranderend klimaat en een kwetsbaar ecosysteem? Is economische groei eigenlijk wel iets waarnaar we moeten streven?

https://wapenveldonline.nl/artikel/1094/groene-groei-of-geen-groei/

Lees verder

Als Van de Beek gelijk heeft...

Bert de Leedejaargang 62, nummer 5, november 2012

Van de Beek heeft een uitdagend en tegendraads boek geschreven over de kerk. In zijn vorige boek God doet recht [1] tekenen de contouren van zijn ecclesiologie zich al af. Wat gaat Van de Beek zeggen over de kerk, wanneer hij zo radicaal christologisch-eschatologisch inzet in zijn theologie als hij doet in God doet recht? De Doop is de toegang tot de eschatologische werkelijkheid van het Lichaam van Christus. De dopeling is aan de wereld en haar geschiedenis gestorven. Wat is dan kerk? Wat gaat Van de Beek zeggen over de eenheid, de katholiciteit en de apostoliciteit van die groep mensen rond de Maaltijd der Dankzegging, de eucharistie? In welke verhouding staat de kerk tot de wereld? Heeft die kerk een missie in de wereld? Ik was zeer benieuwd. Ik verwachtte een uitdagend boek, kritisch ten opzichte van waar ik ook zelf theologisch vandaan kom.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1095/als-van-de-beek-gelijk-heeft/

Lees verder

Bevrijd de psychologie uit de greep van de hersenmythe

Aart Nederveenjaargang 62, nummer 5, november 2012

https://wapenveldonline.nl/artikel/1091/bevrijd-de-psychologie-uit-de-greep-van-de-hersenmythe/

Lees verder

Het empathische brein

Aart Nederveenjaargang 62, nummer 5, november 2012

https://wapenveldonline.nl/artikel/1092/het-empathische-brein/

Lees verder

Preken tussen de verhalen

Arie van der Knijffjaargang 62, nummer 5, november 2012

https://wapenveldonline.nl/artikel/1093/preken-tussen-de-verhalen/

Lees verder