Archief

Redactioneel

Bart Walletjaargang 62, nummer 6, december 2012

https://wapenveldonline.nl/artikel/1096/redactioneel/

Lees verder

Moderniteit als één grote overweldiging van de aarde

Herman Oevermans en Johan Sneljaargang 62, nummer 6, december 2012

De jaarserie 2012 staat in het teken van de crises van deze tijd en vraagt naar de contouren van een duurzame mondiale orde. De wereld is op weg naar negen miljard bewoners. Een deel daarvan heeft een welvaartsniveau bereikt waar vorige generaties slechts van konden dromen. In de afgelopen nummers is vanuit diverse perspectieven betoogd dat die duurzame orde niet alleen denkbaar is, maar dat de middelen ook beschikbaar zijn. Zoals de geboorte van de Industriële tijd niet zachtzinnig  plaatsvond, zo zal de overgang naar een circulaire economie niet vlekkeloos verlopen. Maar overal knispert het van de duurzame initiatieven en worden we geroepen om te doen wat onze hand vindt om te doen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1098/moderniteit-als-een-grote-overweldiging-van-de-aarde/

Lees verder

De letter en de wet

Stefan Paasjaargang 62, nummer 6, december 2012

De Bergrede is een monument. In onze tijd van morele herbewapening is dit misschien wel de meest revolutionaire bron die we hebben. Het is in elk geval zeker de bekendste. Als je de website opzoekt met ‘speeches that changed the world’, staat de Bergrede bovenaan. Mahatma Gandhi las de Bergrede twee keer per dag gedurende veertig jaar van zijn leven. De Bergrede verveelt blijkbaar niet snel. Leo Tolstoj, Martin Luther King, Nelson Mandela, ze waren allemaal geïnspireerd door de Bergrede. Hoeveel techniek en wetenschap we ook hebben, hoeveel welvaart we ook ontwikkeld hebben, nog altijd raken mensen gefascineerd door die woorden van Jezus: heb je vijanden lief, zegen degenen die je vervloeken, wees een vredestichter.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1099/de-letter-en-de-wet/

Lees verder

Waarden beslissend voor transitie naar duurzame economie

Martine Vonkjaargang 62, nummer 6, december 2012

Op het Nationaal Sustainability Congres afgelopen november vond op het podium een geanimeerd gesprek plaats tussen de heren Herman Wijffels (USI), Bernard Wientjes (VNO-NCW) en Peter Bakker (CSD) over duurzaamheid. Na een gesprek over emissierechten, koopkracht en of de bal nu bij het bedrijfsleven of de internationale overheid lag, verzuchtten de heren Wijffels en Bakker: ‘Het gaat natuurlijk uiteindelijk om waarden, om wat ons werkelijk drijft. Wat voor wereld willen we achterlaten aan onze kinderen?’ Niet alles is maakbaar, maar als we niet verder en dieper willen kijken dan de volgende kwartaalcijfers, zal een echte duurzame transitie niet van de grond komen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1101/waarden-beslissend-voor-transitie-naar-duurzame-economie/

Lees verder

Wilde schoonheid [5]

Peter van Dijkjaargang 62, nummer 6, december 2012

Enige eeuwen geleden werd uit kerken inspirerende kunst gegooid die leken en andere gelovigen bijzonder kon inspireren. In Wilde schoonheid gebeurt precies het tegenovergestelde. Er wordt nog steeds veel kunst gemaakt met door God gegeven talent, die zeer wel leken en kerkgangers kan inspireren in hun dagelijkse zoektocht. Deze kunst bereikt de kerken of de individuele christen meestal niet. Ook is er voldoende kunst die door christenen niet als inspirerend voor hun geloof gezien wordt. Iedere aflevering van Wilde schoonheid zoomt in op een werk (van film tot beeldende kunst tot poëzie) dat te mooi is om links te laten liggen. Ieder nummer bespreken we werk dat – gemaakt door een niet-christen of christen, gelovige of ongelovige – herkenning op kan roepen, en instemming bij de christen die van harte Jezus wil zoeken en vinden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1104/wilde-schoonheid-5/

Lees verder

Vrienden van het goede gesprek

Désanne van Brederodejaargang 62, nummer 6, december 2012

https://wapenveldonline.nl/artikel/1105/vrienden-van-het-goede-gesprek/

Lees verder

Na de seksuele revolutie

Wim Dekkerjaargang 62, nummer 6, december 2012

 ‘In hogere sociale klassen zijn er meer gezinnen met een open opvoedingsstijl, waar het onderwerp seks min of meer alledaags is, óók aan de keukentafel, en bij een verdere voortzetting van de trends naar grotere gelijkheid tussen de seksen en de generaties en ook naar emancipatie van emoties en seksualiteit, zal dat aantal waarschijnlijk toenemen. Maar omdat ouders hun kinderen hebben afgewezen toen die uit lichamelijke nieuwsgierigheid door aanrakingen of aanwezigheid zich in de ervaring van de ouders op het terrein van de seksualiteit begaven, is het onmogelijk dat ze hun kinderen inzake seksualiteit ooit net zo kunnen bijstaan als met veters strikken of hun huiswerk algebra. (Wouters, 2012, p. 180) [1]

https://wapenveldonline.nl/artikel/1106/na-de-seksuele-revolutie/

Lees verder

Is JHWH een gewelddadige Strijder?

Daniël Drostjaargang 62, nummer 6, december 2012

Deuteronomium 7 (vanaf nu: Deut 7) is een van de meest schokkende teksten uit de Bijbel, zeker in een tijd waarin we het liefst zoveel mogelijk afstand nemen van religieus geïnspireerd geweld. Arie Versluis heeft onderzoek gedaan naar dit omstreden hoofdstuk uit de Bijbel, wat geresulteerd heeft in het recentelijk uitgekomen Geen verbond, geen genade.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1107/is-jhwh-een-gewelddadige-strijder/

Lees verder

Eb

Lydeke van Beekjaargang 62, nummer 6, december 2012

https://wapenveldonline.nl/artikel/1108/eb/

Lees verder

Geheimen van de retorica, Tien Groninger opstellen

Arie van der Knijffjaargang 62, nummer 6, december 2012

https://wapenveldonline.nl/artikel/1110/geheimen-van-de-retorica-tien-groninger-opstellen/

Lees verder