Archief

Redactioneel

Bart Walletjaargang 62, nummer 3, juli 2012

https://wapenveldonline.nl/artikel/1070/redactioneel/

Lees verder

'Klimaatverandering is een sluipend gevaar'

Herman Oevermansjaargang 62, nummer 3, juli 2012

Voor vermoedelijk de eerste keer wordt in Wapenveld een Nobelprijswinnaar geïnterviewd. In het kader van de jaarserie ‘En toen stopte de muziek’ spreken we met dr. Bert Metz (1945), jarenlang een van de toonaangevende Nederlandse topambtenaren in het internationale klimaatbeleid. Als geen ander is hij ingevoerd in het spel en de regels van de internationale politieke klimaatarena. In december 2007 ontving het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties samen met Al Gore – de maker van An Inconvenient Truth – de Nobelprijs voor de Vrede. Metz was toen co-voorzitter van de IPCC-werkgroep die zich bezighoudt met maatregelen tegen klimaatverandering. Hij was namens IPCC aanwezig bij de uitreiking van de Nobelprijs. Een hoogtepunt in zijn carrière.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1071/klimaatverandering-is-een-sluipend-gevaar/

Lees verder

Over de vrijheid van een christenmens [3]

Bert de Leedejaargang 62, nummer 3, juli 2012

‘In Christus vrij’ mag ik voor God (be)staan. Mijn identiteit is niet wat ik doe of gedaan heb, maar wie ik ‘in Christus’ ben. Dat is de ontdekking van Luther. Het komt erop aan ons deze vrijheid niet te laten afpakken door verslaving (‘dienstbaarheid’ heet dat in de Bijbel) aan oude of nieuwe machten. Dat vraagt begrenzing, en wel in het bijzonder begrenzing van het eigen zelf, nederigheid dus, humilitas. Kernwoord bij Calvijn. We moeten onze plaats weten – voor God – en die innemen – ten overstaan van mensen – door bij onze roeping te blijven. Dan komen wij wel onszelf tegen. En hebben wij anderen nodig, die ons bij de les houden. Kortom, over de christelijke gemeente als een oefenplaats van de christelijke vrijheid.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1072/over-de-vrijheid-van-een-christenmens-3/

Lees verder

Alvin Plantinga en het echte conflict tussen geloof en wetenschap

Gijsbert van den Brinkjaargang 62, nummer 3, juli 2012

Alvin Plantinga, calvinist van Friese komaf en sinds jaren een van de meest spraakmakende deelnemers aan het Amerikaanse intellectuele debat, is inmiddels 80 jaar. Zoals het echter kan gaan in de Verenigde Staten is hij nog volop actief op zijn vakgebied. De grand old man achter de hedendaagse herleving van de Amerikaanse analytische wijsbegeerte heeft dan ook nog maar weinig aan denkkracht en scherpte ingeboet. Toen ik hem eerder dit voorjaar meemaakte op een congres in Notre Dame, bracht hij (onbedoeld) af en toe een spreker in grote verlegenheid door vanuit het publiek met een zo scherpzinnige vraag of tegenwerping te komen dat deze daar nauwelijks een serieus antwoord op kon bedenken.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1073/alvin-plantinga-en-het-echte-conflict-tussen-geloof-en-wetenschap/

Lees verder

Vrome eenvoud

Pieter Jan Dijkmanjaargang 62, nummer 3, juli 2012

Arie Spijkerboer, die onlangs overleed, gold als een van de laatste Doorbraaktheologen. Hij werd als hervormde jongen met overtuiging lid van de PvdA en maakte van dichtbij de vernieuwingsbeweging van de Nederlandse Hervormde Kerk mee. Electoraal is de Doorbraak als een mislukking te beschouwen, er kwam met deze beweging wel een nieuw denken over de rol van levensbeschouwing in het publieke domein naar voren.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1074/vrome-eenvoud/

Lees verder

Wilde schoonheid [3]

Peter van Dijkjaargang 62, nummer 3, juli 2012

Enige eeuwen geleden werd uit kerken inspirerende kunst gegooid die leken en andere gelovigen bijzonder kon inspireren. In Wilde schoonheid gebeurt precies het tegenovergestelde. Er wordt nog steeds veel kunst gemaakt met door God gegeven talent, die zeer wel leken en kerkgangers kan inspireren in hun dagelijkse zoektocht. Deze kunst bereikt de kerken of de individuele christen meestal niet. Ook is er voldoende kunst die door christenen niet als inspirerend voor hun geloof gezien wordt. Iedere aflevering van Wilde schoonheid zoomt in op een werk (van film tot beeldende kunst tot poëzie) dat te mooi is om links te laten liggen. Ieder nummer bespreken we werk dat – gemaakt door een niet-christen of christen, gelovige of ongelovige – herkenning op kan roepen, en instemming bij de christen die van harte Jezus wil zoeken en vinden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1076/wilde-schoonheid-3/

Lees verder

Katholiek

Marius Doornenbaljaargang 62, nummer 3, juli 2012

https://wapenveldonline.nl/artikel/1075/katholiek/

Lees verder

Het moeras van de geschiedenis: Nederlandse debatten over historisme

Bart Jan Spruytjaargang 62, nummer 3, juli 2012

https://wapenveldonline.nl/artikel/1077/het-moeras-van-de-geschiedenis-nederlandse-debatten-over-historisme/

Lees verder

De vlek

Peter van Dijkjaargang 62, nummer 3, juni 2012

https://wapenveldonline.nl/artikel/1078/de-vlek/

Lees verder