Archief

Redactioneel

Bart Walletjaargang 62, nummer 2, mei 2012

https://wapenveldonline.nl/artikel/1061/redactioneel/

Lees verder

‘De enige route uit de crisis is de groene route’

Herman Oevermans en Henk Kievitjaargang 62, nummer 2, mei 2012

Herman Wijffels heeft een lange staat van dienst als het gaat om het denken over duurzaamheid. Nog steeds trekt hij onvermoeibaar het land door om verhalen te houden over de noodzaak van en de mogelijkheden voor de overgang naar een duurzame economie. ‘Ik ben ook gewoon een kind van de tijd. Dat hoort bij het leven. Je doet wat nodig is in de tijd waarin je leeft.’

https://wapenveldonline.nl/artikel/1063/de-enige-route-uit-de-crisis-is-de-groene-route/

Lees verder

Over de vrijheid van een christenmens [2]

Bert de Leedejaargang 62, nummer 2, mei 2012

Bij de vrijheid van een christenmens denken we aan Luther. ‘In Christus vrij’ staat de mens persoonlijk voor God. Daar kan hij staan, gerechtvaardigd door geloof alleen. Waar het op aankomt is ons deze vrijheid niet af te laten pakken door dienstbaarheid aan oude of nieuwe machten. Denk ik aan Calvijn, dan komt een ander kernwoord boven: nederigheid, humilitas, of (zelf)begrenzing. Luther zegt ons dat wij bij God een plaats hebben. Calvijn dat wij voor God onze plaats moeten kennen. Bij Luther voel je ruimte; Calvijn wijst ons op grenzen. Beiden zijn nodig als leermeesters voor het goede leven. Vrijheid verspeel je, wanneer je niet weet van begrenzing. En begrenzing is allereerst zelfbegrenzing, humilitas.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1064/over-de-vrijheid-van-een-christenmens-2/

Lees verder

Zendelingen van een achterhaalde illusie

Désanne van Brederodejaargang 62, nummer 2, mei 2012

https://wapenveldonline.nl/artikel/1065/zendelingen-van-een-achterhaalde-illusie/

Lees verder

‘Er is in mij een deel dat altijd in Rome is.’

jaargang 62, nummer 2, mei 2012

De tijd dat protestants Nederland weinig had met rooms-katholieken ligt ver achter ons. Antoine Bodar en Willem-Jan Otten zijn goede bekenden geworden. De laatste jaren timmert ook Paul van Geest aan de weg door zijn columns in het Nederlands Dagblad. Politiek is Van Geest actief binnen het CDA: hij is lid van de redactie van Christen Democratische Verkenningen. Wapenveld gaat op bezoek bij deze trouwe zoon van de moederkerk. Bij hem thuis is het een gezellige boel: zijn dochters laten van zich horen en vermaken hun vader met het stellen van Augustijnse vragen. Het is ze ongetwijfeld met de paplepel ingegeven.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1062/er-is-in-mij-een-deel-dat-altijd-in-rome-is/

Lees verder

Wilde schoonheid [2]

Peter van Dijkjaargang 62, nummer 2, mei 2012

Enige eeuwen geleden verdween uit kerken prachtige kunst die leken en andere gelovigen bijzonder kon inspireren. In 'Wilde schoonheid' gebeurt precies het tegenovergestelde. Er wordt nog steeds veel kunst gemaakt met door God gegeven talent, die zeer wel leken en kerkgangers kan inspireren in hun dagelijkse zoektocht. Deze kunst bereikt de kerken of de individuele christen meestal niet. Ook is er voldoende kunst die door christenen niet als inspirerend voor hun geloof gezien wordt. Iedere aflevering van 'Wilde schoonheid' zoomt in op een werk (van film tot beeldende kunst tot poëzie) dat te mooi is om links te laten liggen. Ieder nummer bespreken we werk dat – gemaakt door een niet-christen of christen, gelovige of ongelovige – herkenning op kan roepen, en instemming bij de christen die Jezus wil zoeken en vinden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1066/wilde-schoonheid-2/

Lees verder

Is religieus (on)geloof verantwoord?

Rik Peelsjaargang 62, nummer 2, mei 2012

In hoeverre zijn we zelf verantwals je open-minded bent, eerlijk luistert naar niet-gelovigen en probeert hen te begrijpen, tegelijkertijd blijft doorgaan met het zoeken van God in gebed, Bijbel lezen, deelnemen aan de liturgie en de christelijke gemeenschap, en in dit alles bij de overtuiging boordelijk voor het feit dat we wel of niet in God geloven? De auteur betoogt dat we er niet voor hebben gekozen een geloofsovertuiging te hebben, maar dat we wel degelijk invloed hebben op onze geloofsovertuiging.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1067/is-religieus-on-geloof-verantwoord/

Lees verder

In perspectief

Hans Teerdsjaargang 62, nummer 2, mei 2012

Het belang dat we in natuur en landschap stellen, is onlosmakelijk verbonden met de verstedelijking van het land. De auteur belicht in dit artikel de culturele component van het landschap, en laat zien dat daarbij het ooghoogteperspectief en het vogelvluchtperspectief niet tegen elkaar mogen worden uitgespeeld, maar juist moeten worden verenigd.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1069/in-perspectief/

Lees verder