Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 66, nummer 1, februari 2016

https://wapenveldonline.nl/artikel/1280/redactioneel/

Lees verder

Verwacht het onverwachte

Hans Teerdsjaargang 66, nummer 1, februari 2016

‘Is there anybody here? Guess what!’ Chris McCandless staat triomfantelijk boven op het dak van een oude verroeste bus, midden in de wildernis van Alaska. Dit is waar hij van heeft gedroomd – dit is het moment waarop hij zijn droom waarmaakt. Ver weg te zijn van alles en iedereen. Guess what – it’s me, and nobody else! Met deze uitroep begint het slotfragment van de film Into the Wild (Sean Penn, 2007).

https://wapenveldonline.nl/artikel/1281/verwacht-het-onverwachte/

Lees verder

Een kind is ons geboren

Bert de Leedejaargang 66, nummer 1, februari 2016

Bij de voorbereiding van deze eerste bijdrage aan onze nieuwe jaarserie met als geheimenisvolle titel een frase uit het klassieke christologische dogma: ‘Geboren, niet gemaakt’, stuitte ik op een passage bij Augustinus in De Civitate Dei (Boek XII, met name vanaf paragraaf 13 tot begin paragraaf 22) waar de kerkvader worstelt met de vraag hoe het mogelijk is dat God nieuwe dingen schept zonder dat er in zijn wil iets nieuws optreedt. Hij is immers de eeuwige en onveranderlijke.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1282/een-kind-is-ons-geboren/

Lees verder

‘Er is onder ons mensen een liefde, die geen beloning is voor prestaties of goed gedrag’

Eginhard Meijeringjaargang 66, nummer 1, februari 2016

Er worden in deze brief dingen gezegd waarvan jullie, lieve Yanou en Nina, nu niets zouden begrijpen. Jullie zijn nu vier jaar en tweeënhalf jaar oud. Als jullie deze brief ooit nog eens lezen, dan ben ik er waarschijnlijk niet meer. Ik richt me dan ook tot jullie in een andere taal dan ik nu bezig als ik met jullie praat. Jullie zijn dan geen kleine kinderen meer, maar lopen al tegen de volwassenheid. Ik weet hoe riskant het is om voorspellingen te uiten, zeker omtrent een tijd die nog zeker vijftien jaar weg is. Ik durf welhaast met zekerheid te zeggen dat ik er dan niet meer ben, maar ik ben heel wat onzekerder wat betreft de omstandigheden waarin jullie dan zullen leven.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1283/er-is-onder-ons-mensen-een-liefde-die-geen-beloning-is-voor-prestaties-of-goed-gedrag/

Lees verder

Onderwerping

Marius Doornenbaljaargang 66, nummer 1, februari 2016

Opeens staan er mensen op, die op de bres gaan staan voor onze vrijheid en ons geliefde Nederlandse culturele erfgoed. Na de aanslagen op een popconcert, voetbalstadion en caféterrassen in Frankrijk verzuchtte Albert Verlinde, onze nationale roddelbaas: ‘Het is echt een aanval op onze cultuur. Alles wat wij leuk vinden, vallen ze aan.’ Zoals u begrijpt, bij het verstek van God is het hoogste goed voor de moderne mens dat wat hij leuk vindt. [Doe hier een stukje over hedonisme.] Daar moet je niet aankomen. Als we niet meer mogen hossen, ja, dan is de boot aan. Ik weet niet goed wat ik van Verlindes commentaar moet vinden. Zou hij bedoelen dat het een minder fundamentele aanval op onze cultuur zou zijn, als ze waren gaan rondschieten in een kerkdienst? Vast niet.

 

https://wapenveldonline.nl/artikel/1289/onderwerping/

Lees verder

Kafka als bijvoeglijk naamwoord

Hans Esterjaargang 66, nummer 1, juni 2016

Weinig schrijvers zullen hun naam vereeuwigd zien als bijvoeglijk naamwoord. We kunnen spreken over een ‘Shakespeariaans’ koningsdrama, de Brechtiaanse ‘vervreemding’ in het theater of over de ‘Petrarkistische’ liefdespoëzie, maar dan blijven we nog altijd binnen de sfeer van de letterkunde. Het begrip ‘dantesk’ omvat inhoudelijk misschien meer dan alleen de verwijzing naar het werk van de dichter Dante. Het lijkt alsof ‘dantesk’ zich als een van de weinige afleidingen van dichtersnamen van de bron heeft geëmancipeerd en als algemenere betekenis op een levensreis door helse diepten slaat.

 

https://wapenveldonline.nl/artikel/1285/kafka-als-bijvoeglijk-naamwoord/

Lees verder

Meer kerk in een tijd van minder kerken

Bert de Leedejaargang 66, nummer 1, februari 2016

Er is sprake van een heuse ‘wending naar de kerk’ in christelijk Nederland. Een aantal recent verschenen publicaties van spraakmakende theologen wijst in eenzelfde richting: de kerk is onmisbaar voor (blijven) geloven in een seculiere tijd, en die kerk moet veranderen. Zij zal veranderen, genoodzaakt door de enorme leegloop. En zij moet veranderen, om voor de gelovigen van de toekomst in hun context een huis te zijn om in te wonen, een thuis te zijn om terug te keren en nieuwe kracht op te doen om in de samenleving christen te zijn.

 

https://wapenveldonline.nl/artikel/1300/meer-kerk-in-een-tijd-van-minder-kerken/

Lees verder

Film als 'het-kan-ook-anders-machine'

Rinke van Helljaargang 66, nummer 1, februari 2016

Op 28 december 2015 was het precies 120 jaar geleden dat in PArijs de eerste commerciële filvertoning werd georganiseerd door Auguste en Louis Lumière. sindsdien groeide de cinema van een modern technisch speeltje tot een industrie waarin miljarden dollars omgaan - maar voor velen is de betovering van de filmkunst nog even groot als voor die allereerste filmbezoekers in een café in Parijs.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1288/film-als-het-kan-ook-anders-machine/

Lees verder

Bij de gratie Gods

Pieter Jan Dijkmanjaargang 66, nummer 1, februari 2016

Het ‘bij de gratie Gods’ moet uit de aanhef van nieuwe wetten worden geschrapt, vindt D66. Een ongelukkig signaal. De symbolische formule valt te waarderen als uitdrukking van bescheidenheid. Maar de symboliek kan alleen werken bij de gratie van een zekere inhoudsloosheid; als we daadwerkelijk proberen een inhoudelijke betekenis toe te kennen aan de rol van God bij de invulling van het koningschap, gaat het wringen.

 


https://wapenveldonline.nl/artikel/1284/bij-de-gratie-gods/

Lees verder