Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 66, nummer 6, december 2016

https://wapenveldonline.nl/artikel/1331/redactioneel/

Lees verder

Verstoorde relaties kunnen worden hersteld

Marten van Willigenjaargang 66, nummer 6, december 2016

Van alle bijbelse verhalen is de geschiedenis van Jozef een van de meest aansprekende. Het verhaal beschikt over een zeer doordachte structuur.Eerst leidt het menselijke handelen tot wraak, maar God neemt deze menselijke wraak2  op in een groter plan, waarbij dit menselijk handelen zelfs een randvoorwaarde is voor een latere ontwikkeling. Na een weloverwogen beslissing om zichzelf kenbaar te maken, geeft het slachtoffer aan dat God de verkeerde intenties van zijn broers gebruikt heeft om er een positieve wending aan te geven.3

https://wapenveldonline.nl/artikel/1332/verstoorde-relaties-kunnen-worden-hersteld/

Lees verder

Voltooid leven of vervuld leven

Bert de Leedejaargang 66, nummer 6, december 2016

Het gaat in onze dagen in het publieke debat vaak over ‘voltooid leven’. In de Bijbel en in het christelijk geloof wordt gesproken van ‘vervuld leven’. Twee woordparen die staan voor twee werkelijkheden. De actuele discussie over hulp bij levensbeëindiging voor mensen die hun leven voltooid achten, maakt dit onontkoombaar helder. ‘Voltooid leven’ staat voor een werkelijkheid waarin de menselijke zelfbepaling, zelfontplooiing, zelfbeperking en menselijke interactie sturend zijn. ‘Vervuld leven’ verwijst naar onze werkelijkheid als Schepping en daarmee principieel open vanuit God (openbaring) en open naar God (geloof en gebed). Twee werkelijkheden die elkaar ontmoeten in die ene wereld, waarin wij samen leven. Als iets steeds helderder wordt is het dit wel.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1333/voltooid-leven-of-vervuld-leven/

Lees verder

Geestverruimend of geestbeperkend?

Willem Katerjaargang 66, nummer 6, december 2016

Vraag het jezelf maar eens af: ben ik ‘vaardig, aardig, waardig’? Als het eerlijke antwoord ‘nee’ luidt, wordt het tijd je zorgen te maken. In dat geval ben je namelijk nog niet klaar voor de toekomst. Althans, als we het rapport Onderwijs2032[1] moeten geloven. Het rapport werd begin dit jaar aangeboden aan staatssecretaris Dekker, nadat de commissie-Schnabel haar raadplegingen van bestuurders, leerlingen, docenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties had verwerkt. In dit artikel wil ik kort de hoofdlijnen van het rapport uit de doeken doen, het plaatsen tegen de achtergrond van de laatmoderniteit en vervolgens de vraag stellen welke kansen en bedreigingen voor het onderwijs het rapport in zich heeft.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1334/geestverruimend-of-geestbeperkend/

Lees verder

Ik beloof je nog veel meer vreugde

Margriet van der Kooijaargang 66, nummer 6, december 2016

Beste Tjeerd en Suzanne,

Wat een heerlijk bericht hebben jullie de wereld in te sturen, de geboorte van een klein meisje; ruim zeven pond baby en de moeder maakt het goed. ‘Het is bij de geboorte van onze kleinen alsof we de Schepper op heterdaad betrappen’,  schreef iemand ons bij de geboorte van onze zoon, en dat kwam dicht bij onze ervaring.

 

https://wapenveldonline.nl/artikel/1335/ik-beloof-je-nog-veel-meer-vreugde/

Lees verder

Vraag der eeuwen en vraag van het moment

Bart Walletjaargang 66, nummer 6, december 2016

Het kerkelijk gesprek over Israël verloopt moeizaam. En dat is nog een understatement. Weinig thema’s weten zo aan emoties te appelleren als de houding van de kerk ten aanzien van Israël. Wat het zo lastig maakt, is dat het een debat is op verschillende niveaus, die voortdurend door elkaar heen lijken te lopen. Een theologisch debat over de plaats van joden en jodendom in heilsgeschiedenis en toekomstverwachting – en een politiek debat over de staat Israël en het Arabisch-Israëlisch conflict. Pogingen die twee lagen te ontvlechten, lopen vaak stuk op onbegrip en onwil. Voor de beide flanken in het debat zijn het theologische en politieke niveau onafscheidelijk verbonden.


https://wapenveldonline.nl/artikel/1336/vraag-der-eeuwen-en-vraag-van-het-moment/

Lees verder

Kerst in Duitsland, met de allure van een echte geboortedag

Hans Esterjaargang 66, nummer 6, december 2016

In de Lutherse traditie is het tot op de dag van vandaag de gewoonte om Jezus in het gebed voorafgaande aan de maaltijden te vragen om gast aan tafel te zijn. Daarna wordt de zegen van Jezus gevraagd over het eten ‘dat Hij ons uit genade heeft gegeven.’ Enigszins overdreven gesteld begint de verhouding van de mens tot Jezus Christus  binnen de traditie van de Barok bij de lichamelijke nabijheid om zich vervolgens naar het geestelijke te verheffen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1337/kerst-in-duitsland-met-de-allure-van-een-echte-geboortedag/

Lees verder

Een dichter in de geschiedenis

Peter Sierksmajaargang 66, nummer 6, december 2016

Op 23 september 1983 nam Jan Willem Schulte Nordholt afscheid als hoogleraar in de geschiedenis en cultuur van Noord-Amerika. Hij eindigde zijn Leidse loopbaan met een rede over president en vredesapostel Woodrow Wilson. Tegen alle pessimisme van het door oorlog verscheurde Europa in ontvouwde Wilson zijn veertien punten. Een programma voor de wereldvrede dat moest leiden tot de vorming van een Volkenbond, die ervoor moest zorgen dat de volken zelf – ja, de gewone mensen en niet de leiders die er, als altijd, maar een potje van maakten – konden beschikken over hun eigen lot.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1338/een-dichter-in-de-geschiedenis/

Lees verder

Frustrerende stilte

Désanne van Brederodejaargang 66, nummer 6, januari 2016

https://wapenveldonline.nl/artikel/1339/frustrerende-stilte/

Lees verder

Aan het werk met Franciscus

Udo Doedensjaargang 66, nummer 6, december 2016

De encycliek Laudato si’ van paus Franciscus is een indrukwekkend geschrift1. Misschien zijn rooms-katholieken het wel gewend, maar als protestant ben ik verbaasd iets te lezen wat diep is geworteld in de theologie en tegelijk ver de wereld in kijkt en met een eigen stem meepraat over de grote vraagstukken van onze tijd. De paus zelf zegt dat hij voor deze encycliek geïnspireerd werd door Franciscus van Assisi. In diens ‘Zonnelied’ zie je inderdaad dezelfde tweezijdigheid. God wordt aangeroepen en tegelijk wordt de hand gereikt aan heel de schepping, tot ‘zuster dood’ aan toe. Ik wil de vraag bespreken die Laudato si’ bij mij opriep, de vraag naar ons eigen aandeel in de verlossing van de wereld.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1340/aan-het-werk-met-franciscus/

Lees verder