Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 66, nummer 4, augustus 2016

https://wapenveldonline.nl/artikel/1310/redactioneel/

Lees verder

Geboren als medemens

Jaap van der Meidenjaargang 66, nummer 4, augustus 2016

Toen ik vanuit mijn vakgebied ging nadenken over ‘geboren, niet gemaakt’, vielen deze bekende woorden plotseling uit hun vertrouwde context. Ze traden binnen in mijn wereld van  relatie- en gezinstherapie. De woorden raken aan de essentie van de door mij meest bestudeerde en beoefende therapievorm: de contextuele therapie. Deze is ontwikkeld vanuit een nauwgezette analyse van de essentie van familierelaties - mensen die door geboorte aan elkaar verwant zijn, dragen kenmerken in zich die voorwaardelijk zijn voor hechte, duurzame relaties. Vanuit dat perspectief zal ik het woordenpaar ‘geboren’ en ‘gemaakt’ eens tegen het licht houden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1311/geboren-als-medemens/

Lees verder

Identiteit: natuur, cultuur, roeping

Bert de Leedejaargang 66, nummer 4, augustus 2016

Genesis 21 vertelt het verhaal van de geboorte en de identiteit van twee volken, uit Izak en uit Ismaël. Zulke verhalen zijn er om door te vertellen. Mensen maken verhalen en vooral: verhalen maken mensen. Dat geldt voor ons individuele leven. We worden geboren binnen een verhalengemeenschap. Daarbinnen construeren wij ons individuele levensverhaal. Ons leven is een voortdurende Quest of Narrative, aldus Ricoeur. We interpreteren waar we nu zijn in ons leven in het licht van ons verleden en van onze toekomst. Wij zijn voortdurend op zoek naar wat Dilthey noemt een Zusammenhang des Lebens. We kunnen niet anders.

 

https://wapenveldonline.nl/artikel/1312/identiteit-natuur-cultuur-roeping/

Lees verder

Meer dan een modaliteit binnen een veelkleurige kerk

Wim Dekkerjaargang 66, nummer 4, augustus 2016

Ds. G. Boer (1913-1973) was in de tweede helft van de vorige eeuw een van de meest bekende en vooraanstaande  predikanten in de Gereformeerde Bond binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. Wat was het geheim daarvan en ligt er in zijn werk een bepaald tegoed opgeslagen, dat vandaag opnieuw aandacht verdient? Met die vragen houd ik me in dit artikel bezig. De aanleiding is het verschijnen van het zeer omvangrijke en voornaam uitgegeven boek Tijdbetrokken vreemdelingschapVerzameld werk van Ds. G. Boer (1)

 

https://wapenveldonline.nl/artikel/1313/meer-dan-een-modaliteit-binnen-een-veelkleurige-kerk/

Lees verder

Hyper-bewust leven

Désanne van Brederodejaargang 66, nummer 4, augustus 2016

In de zomermaanden valt het extra op: er is een nieuw type mens opgestaan. Mooi, fit, gespierd,  goed verzorgd tot aan de tanden en de nagels, welriekend, en met een immer levenslustige glinstering in de ogen. Niet zelden dragen de mannen een tot in de puntjes verzorgde baard, die hen een aura van wijsheid geeft. De Arie Boomsma-light; nét niet intimiderend perfect.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1314/hyper-bewust-leven/

Lees verder

Erfgenamen zonder erfenis

Herman Oevermans en Wim Dekkerjaargang 66, nummer 4, augustus 2016

 

Hans Achterhuis (1942) en Maarten van Buuren (1948) zijn vertegenwoordigers van een generatie. Afkomstig uit een christelijk milieu hebben beiden afscheid genomen van het geloof der vaderen. De een wat heftiger dan de ander. Achterhuis vervolgde zijn weg in de wijsbegeerte, met Hannah Arendt als inspirerende gids 1. Hij schreef tal van boeken op het terrein van de politieke, sociale en later ook de techniekfilosofie. Hij werd de eerste Denker des Vaderlands. Van Buuren ging naar de letteren en werd hoogleraar Frans.  Rond zijn vijftigste raakte hij in een stevige depressie. Daar schreef hij later over in het bekende Kikker gaat fietsen.2

https://wapenveldonline.nl/artikel/1315/erfgenamen-zonder-erfenis/

Lees verder

Griezelen als genot

Hans Esterjaargang 66, nummer 4, augustus 2016

De Griekse wijsgeer Aristoteles ziet twee belangrijke effecten van het aanschouwen van een tragedie als bijvoorbeeld Oedipus van Sophocles. De toeschouwer van de Griekse tragedie is ten diepste betrokken bij de tragische handeling en zuivert tijdens het kijken twee belangrijke emoties: het vermogen om de goden te vrezen en het vermogen om medelijden te hebben. De tragedie ijkt als het ware deze menselijke emoties. Bij de misdaadroman en de misdaadfilm speelt de vrees die de lezer/toeschouwer voelt een voorname rol. Wie leest en kijkt, huivert, omdat er gevaar dreigt voor het personage in de roman of in de film. In een tv-serie als Midsomer Murders is de camera veelal gericht op de rug van het toekomstige slachtoffer. De kijker weet dat er iets afschuwelijks te gebeuren staat. Waarschuwen is uiteraard uitgesloten. De onheilspellende filmmuziek draagt het hare bij aan het maximaliseren van de emoties.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1316/griezelen-als-genot/

Lees verder

Slavernij door de calculator

Pieter Jan Dijkmanjaargang 66, nummer 4, augustus 2016

De belangrijkste les van de Brexit: zonder een hoopgevend perspectief op culturele geworteldheid in een globale wereld rest niets anders dan de uitgang. Het is een gedachte die nauwelijks lijkt door te dringen. Debatten over Europa worden overstemd door economisch denken. Voor een zinvol debat over Europa is het noodzakelijk om een culturele benadering als startpunt te nemen.

 

https://wapenveldonline.nl/artikel/1317/slavernij-door-de-calculator/

Lees verder

Coach ons niet in verzoeking

Udo Doedensjaargang 66, nummer 4, augustus 2016

Iedereen wil een coach, maar de kerken lopen leeg. Laat de kerk daarom meer aandacht besteden aan de persoonlijke ontwikkeling van haar leden. Deze oproep deed Guido van Voornveld in Wapenveld (december ’15). Udo Doedens, predikant in de Protestantse Kerk, reageert.

Guido van Voornveld stelt dat de kerk meer werk moet maken van de persoonlijke ontwikkeling van haar leden. ‘Kerken lopen leeg en coaches (mensen die anderen ertoe aanzetten zich persoonlijk te ontwikkelen - UD) hebben handen vol met werk’ (p. 33). Van Voornveld bepleit dat kerkelijke leiders zich ‘priesterlijker’ gaan gedragen en beveelt kerkenraad en gemeente aan om het najagen van persoonlijke groei te bevorderen. Als meelevend kerklid hoopt hij dat de kerk niet alleen zal leren van de huidige hausse aan leiderschapscursussen, maar dat zij ook leemten zal opvullen die het huidige, overwegend seculiere aanbod oningevuld laat. Zo kan de kerk verwijzen naar een bron van liefde die het zelf overstijgt en stimuleren dat haar leden hun leven leiden binnen de gemeenschap van gelovigen.

 

https://wapenveldonline.nl/artikel/1318/coach-ons-niet-in-verzoeking/

Lees verder

'A Hologram for the King': gebakken lucht voor een leuke zaterdagavond

Rinke van Helljaargang 66, nummer 4, augustus 2016

Er zou een mooi onderzoek gedaan kunnen worden naar de invloed van verwachtingen vooraf op de kijkervaring van filmkijkers. Hoe hoger de verwachtingen gespannen zijn, hoe groter de kans dat het tegenvalt — dat is natuurlijk bij alles zo, maar bij films lijkt het erop dat informatie vooraf, de recensies van anderen en je voorkennis over de makers de filmervaring toch meer dan gemiddeld beïnvloeden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1319/a-hologram-for-the-king-gebakken-lucht-voor-een-leuke-zaterdagavond/

Lees verder

Bronnen, waterbakken en woestijnen

Gerard den Hertogjaargang 66, nummer 4, augustus 2016

De titel van deze bijdrage vraagt om enige toelichting, al zullen bijbelvaste lezers al wel enige vermoedens hebben. Inderdaad zinspeel ik op enkele bijbelplaatsen, om precies te zijn Jeremia 2:13 en Psalm 84:7. In Jeremia 2 gaat het om de keuze voor ‘bakken’, waterreservoirs, waarin Israël de traditie probeert vast te houden, maar die vroeg of laat barsten en breuken gaan vertonen, zodat het water eruit wegloopt. Wat bezielt mensen, is de vraag, om aan de ‘bron van levend water’, God zelf, voorbij te gaan? 

https://wapenveldonline.nl/artikel/1320/bronnen-waterbakken-en-woestijnen/

Lees verder