Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 66, nummer 2, april 2016

https://wapenveldonline.nl/artikel/1290/redactioneel/

Lees verder

Aan elkaar gelijk of lijkend op elkaar?

Marten van Willigenjaargang 66, nummer 2, april 2016

In de geloofsbelijdenis van Nicea komt de zinsnede voor ‘Geboren, niet gemaakt’. Deze lijkt op een antithese: Aan de ene kant wel geboren, maar aan de andere kant niet gemaakt. De zin van deze antithese ontgaat de meeste moderne lezers. Wat is er nu voor een verschil tussen geboren worden én gemaakt/geschapen/geformeerd worden? In dit artikel willen we vanuit de vroege kerk aangeven welke achterliggende gedachten ervoor hebben gezorgd dat men voor deze formulering heeft gekozen. Stap voor stap leggen we uit hoe men in de vroege kerk van de 4e eeuw tot deze formulering gekomen is. Vervolgens willen we ook op enkele consequenties wijzen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1291/aan-elkaar-gelijk-of-lijkend-op-elkaar/

Lees verder

Verzachtende 'leeswijzers'

Désanne van Brederodejaargang 66, nummer 2, april 2016

https://wapenveldonline.nl/artikel/1292/verzachtende-leeswijzers/

Lees verder

Wat is Jezus' geheim?

Gerard den Hertogjaargang 66, nummer 2, april 2016

Over Jezus’ jeugd, of zelfs over de eerste dertig jaar van zijn leven op aarde, lezen we nauwelijks iets in de Bijbel. Om precies te zijn: het voorval uit Jezus’ jonge jaren dat Lucas in hoofdstuk 2:40-52 heeft weergegeven is het enige in de Schrift, waarin we Hem sprekend en handelend tegenkomen. Die schrale oogst onderstreept de woorden uit de geloofsbelijdenis van Nicea alleen maar: ‘geboren, niet gemaakt’. Wie het diepste geheim van Jezus op het spoor probeert te komen door in te zetten bij zijn menselijke familie, zijn geboortestreek, vreugdevolle of ook traumatische ervaringen in zijn jeugd, loopt hier tegen een stille terechtwijzing op. Jezus is geboren, Hij is geen ‘product van zijn opvoeding’. Hij is waarachtig mens geworden, zeker, maar dat wil niet zeggen dat we Hem kunnen onderbrengen en ‘vangen’ in de diverse categorieën en kaders die we voor onszelf en anderen aanleggen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1293/wat-is-jezus-geheim/

Lees verder

In plaats van Port

Menno van der Beekjaargang 66, nummer 2, april 2016

Een klein half jaar voor de Schotse filosoof en historicus David Hume (1711 - 1776) overleed - zijn dokter had hem gewaarschuwd, dat zijn tijd er bijna opzat - schreef hij op een paar bladjes zijn eigen korte biografie: ‘My own life’.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1294/in-plaats-van-port/

Lees verder

Franz Kafka en de keuzes om hem te begrijpen (2)

Hans Esterjaargang 66, nummer 2, april 2016

In de roman De Wertheims van Silvia Tennenbaum over de lotgevallen van een Joodse familie uit Frankfurt komt een scène voor die belangrijke uitspraken over de schrijver Franz Kafka bevat. Lene Wertheim reist in 1928 van Frankfurt naar Berlijn om daar haar minnaar Paul Leopold te ontmoeten. Leopold leest Lene de les: ’Je zou je gerieflijke, burgerlijke Joodse thuis moeten verruilen voor de Parijse boulevards en een boek van Kafka meenemen. Dan zou je in mijn achting stijgen. Maar wat hoeft een aardig meisje uit Frankfurt te weten van de gevangenis van de geest en de ketenen van de bureaucratie?’ De uitspraak over Kafka verenigt twee verschillende werelden, de psychische en de sociaal-politieke wereld. De verbinding ligt in de voorstelling van de cel in de gevangenis. Veertig jaar geleden was deze met Kafka geassocieerde voorstelling bijna vanzelfsprekend. In 2016 is het nodig om uitleg te geven.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1295/franz-kafka-en-de-keuzes-om-hem-te-begrijpen-2/

Lees verder

'Knielen' als kunstwerk wel degelijk geslaagd

Rinke van Helljaargang 66, nummer 2, april 2016

Een rubriek over film in Wapenveld kan dit nummer niet om de verfilming van Knielen op een bed violen heen. Het is een film die niet alleen de verhouding religie versus cultuur naar voren brengt, maar ook de verbeelding van de werkelijkheid in kunst tot thema heeft. De achtergrond van Jan Siebelink en zijn gecompliceerde verhouding met het geloof van zijn voorvaderen maakt Knielen op een bed violen extra interessant. Dat geldt niet alleen voor kijkers die 'iets' met geloof hebben: er is ondertus- sen geen televisieprogramma of filmtheater in het land waar Jan Siebelink, Ben Sombogaart of Barry Atsma niet is geweest. Kennelijk raakt Knielen een universele snaar (en het saillante detail dat hoofd- rolspelers Barry Atsma en Noortje Herlaar ook in het 'echt' voor elkaar vielen hielp de publiciteits-machine ook aanmerkelijk).

https://wapenveldonline.nl/artikel/1296/knielen-als-kunstwerk-wel-degelijk-geslaagd/

Lees verder

Microscopen bouwen

Aart Nederveen en Paul van Trigtjaargang 66, nummer 2, april 2016

 'Het klinkt misschien wat wild, maar wie van de dame voelt er iets voor "gezamenlijke ongedisciplineerdheid"?' zo besloot Annemarie Mol haar voordracht 'Wie weet wat een vrouw is...' op een discussieweekend over feminisme en filosofie in Leusden in 1984. Het is een typerende slotzin. Ze had haar voordracht - oder de manieren waarop de vrouw in verschillende wetenschappen verschillend worden belicht - ook kunnen afsluiten met een pleidooi voor interdisciplinariteit. Maar dat is niet het goede woord: 'interdisciplinariteit veronderstelt immers harmonie tussen en optelbaarheid van disciplines' en een dergelijk woord zou de complexe werkelijkheid van wetenschap te veel gladstrijken.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1297/microscopen-bouwen/

Lees verder

Het gewone leven onder Gods beslag

Kees van der Kooijaargang 66, nummer 2, april 2016

Waar komt, in sommige werelddelen, die plotselinge belangstelling voor Abraham Kuyper, Herman Bavinck en voor het neo-calvinisme in het algemeen in sommige werelddelen toch vandaan? Voor Nederlanders (en zeker voor Nederlandse theologen en filosofen) mag dit toch wel een wat wonderlijk verschijnsel worden genoemd. De belangstelling voor deze traditie lijdt in ons land al langer een kwijnend bestaan. Als er al interesse is in Nederlandse theologie uit de 19e eeuw gaat die eerder uit naar de ethische theologie als erflater.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1298/het-gewone-leven-onder-gods-beslag/

Lees verder

Seculier christen zijn

Rik Peelsjaargang 66, nummer 2, april 2016

Het Werk van en over Bonhoeffer is booming. Het is volgens mij niet overdreven om te zeggen dat de afgelopen jaren sprake is van een ware Bonhoeffer-renaissance, met name in orthodoxe en dan vooral evangelicale hoek. In de Angelsaksische wereld, maar ook in Nederland, worden zijn boeken keer op keer vertaald en opnieuw gedrukt.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1299/seculier-christen-zijn/

Lees verder