Archief

Een begin van verlossing

Ds. René de Reuverjaargang 49, nummer 5, oktober 1999

Simson is een bijzonder figuur. Wie kent hem niet als de bijzondere richter van Israël met zijn lange haren en sterke handen. Hij is een van de meest aansprekende figuren uit het Oude Testament. Maar ook al is Simson populair, toch is zijn persoon en leven zeer bizar. Het woord van Jezus 'indien iemand u op de ene wang slaat, keer hem ook de andere toe' (Lukas 6:29) was niet zijn parool. Integendeel, Simson was een man van drift, liefdesaffaire en geweld. Een man die ver van ons brave burgers afstaat. Over hem las ik een uitdagende zin: 'wie niet van Simson heeft leren houden, die is nog niet aan het Nieuwe Testament toe'. Deze zin liet mij niet los en hoe langer hoe meer ontdekte ik de waarheid ervan, zelfs al in zijn geboortebericht.

https://wapenveldonline.nl/artikel/480/een-begin-van-verlossing/

Lees verder

'Seksualiteit laat zich nimmer geheel verfunnen.'

Herman Oevermans en Wim Dekkerjaargang 49, nummer 5, oktober 1999

Vorige week liep ik duwend achter mijn winkelkarretje in de Albert Heijn van Ede op weg naar de kassa. Deze werd even versperd ter hoogte van de tijdschriftenkast. Een moeder van goed dertig, kindje van 6, pakte een Donald Duck en voor zichzelf een Privé. Haar man liet zijn blik over de planken gaan. 'Hè, de nieuwe Playboy is er al. Pak die ook effe.'

https://wapenveldonline.nl/artikel/481/seksualiteit-laat-zich-nimmer-geheel-verfunnen/

Lees verder

George Puchinger

Arie van Deursenjaargang 49, nummer 5, oktober 1999

Het is een ogenblik om even stil te staan: sinds vorige week moeten we ook achter de naam George Puchinger twee jaartallen zetten . Op 15 september 1999 kwam een einde aan het leven van een van de meest productieve gereformeerde geschiedschrijvers van de twintigste eeuw. In deze krant is hij door Willem Bouwman herdacht en dat in memoriam geeft een goed beeld van de persoon en het werk. Als ik er iets aan toevoeg, is het dan ook minder uit objectieve noodzaak dan uit eigen behoefte, na een persoonlijke omgang van ruim zesenveertig jaar.

https://wapenveldonline.nl/artikel/482/george-puchinger/

Lees verder

Theocratisch beginsel verdient doordenking in komende eeuw

Klaas van der Zwaagjaargang 49, nummer 5, oktober 1999

De overheid kan niet zonder de bezielende leiding van de kerk. Maar ook omgekeerd: de kerk dient haar profetische stem te verheffen op het terrein van het publieke leven. Deze oer-gereformeerde theocratische gedachte heb ik in mijn proefschrift Onverkort of gekortwiekt? willen verwoorden . Ik heb daarmee iets uitgedrukt waarmee ik van huis uit ben opgegroeid - Groen van Prinsterer nam een prominente plaats bij ons in - en waarvan ik het belang in het publieke leven steeds meer tegengekomen ben. Ik stuitte steeds meer op het belang van een bijbels ethos voor het maatschappelijk leven en op de noodzaak van een inhoudelijke politieke levensvisie op de lange termijn.

https://wapenveldonline.nl/artikel/483/theocratisch-beginsel-verdient-doordenking-in-komende-eeuw/

Lees verder

De politiek van artikel 36 kan niet christelijk zijn

Theo Brinkeljaargang 49, nummer 5, oktober 1999

Als het de Almachtige behaagt om zich via de rooms-katholieke traditie aan mij te openbaren, mag een wereldlijke instelling als de overheid mij er dan van afhouden aan Zijn oproep te beantwoorden? Met die vraag worstel ik, als rooms-katholiek, bij het pleidooi van dr. K. van der Zwaag om artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis onverkort te handhaven. Geloof is namelijk geen privé-zaak, die zich tot de stille schuilplaats van het individuele geweten laat inperken. Wie de reikwijdte van wat wordt genoemd 'afgoderij en valse godsdienst' wil verdringen uit het openbare leven tast het wezen van religie aan. Christelijke politiek kan dat niet zijn.

https://wapenveldonline.nl/artikel/484/de-politiek-van-artikel-36-kan-niet-christelijk-zijn/

Lees verder

Politieke partij tussen kerk en staat

Gerrit Holdijkjaargang 49, nummer 5, oktober 1999

'Zo weet het geloof uit het Woord, dat de werkelijkheid theocratisch en de theocratie werkelijkheid is' .

https://wapenveldonline.nl/artikel/485/politieke-partij-tussen-kerk-en-staat/

Lees verder

Eeuw van de psychologie

Michiel de Rondejaargang 49, nummer 5, oktober 1999

Gerard Heymans. Het is de 20e september van het jaar 1909. Een eminent gezelschap van hooggeleerden en zeergeleerden is verzameld in de aula van de Groningse Universiteit. Een rijzige man van even in de vijftig beklimt het sprekersgestoelte. Een klein rond brilletje, een vlassig baardje en een eerbiedwaardige toga maken duidelijk dat we te maken hebben met een professor die de mores van zijn dagen verstaat en eerbiedigt.

https://wapenveldonline.nl/artikel/486/eeuw-van-de-psychologie/

Lees verder

Jan van der Graaf over de vitaliteit van de gereformeerde ortho­doxie

Herman Oevermans en Wim Dekkerjaargang 49, nummer 5, oktober 1999

Ingenieur Van der Graaf. Met respect werd zijn naam bij ons thuis uitgesproken. Dat ingenieur trok de aandacht. Temidden der dominees. Zijn optreden in het EO-programma Deze Week deed mijn moeder vaak goedkeurend verzuchten: "Je kunt toch horen dat die man afkomstig is uit bevindelijke kringen". Ons viel op dat hij de dingen graag wilde "toespitsen". En de naam Van Ruler nogal eens liet vallen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/487/jan-van-der-graaf-over-de-vitaliteit-van-de-gereformeerde-ortho­doxie/

Lees verder

De mythe van het oosten

Johan Sneljaargang 49, nummer 5, oktober 1999

https://wapenveldonline.nl/artikel/488/de-mythe-van-het-oosten/

Lees verder

Van Riessen, filosoof van de techniek

Aart Nederveenjaargang 49, nummer 5, oktober 1999

https://wapenveldonline.nl/artikel/489/van-riessen-filosoof-van-de-techniek/

Lees verder

Geloven in wetenschap en techniek

Aart Nederveenjaargang 49, nummer 5, oktober 1999

https://wapenveldonline.nl/artikel/490/geloven-in-wetenschap-en-techniek/

Lees verder

Het goede leven

Bart Cusvellerjaargang 49, nummer 5, oktober 1999

https://wapenveldonline.nl/artikel/491/het-goede-leven/

Lees verder

Het kwaad

Herman Ligtenbergjaargang 49, nummer 5, oktober 1999

https://wapenveldonline.nl/artikel/492/het-kwaad/

Lees verder