Archief

Eendracht maakt macht

Ds. René de Reuverjaargang 49, nummer 4, augustus 1999

Het verhaal van Ananias en Saffira is aangrijpend. Een aantal kerkelijk zeer betrokken gemeenteleden vroeg ik om hun reactie op dit gedeelte. Het gebeuren met Ananias en Saffira was hen wel zwaar gevallen. Iemand zei: 'Mag een christelijke gemeente zo met gemeenteleden omgaan? Zonder enig bericht aan de familie wordt Ananias direct opgeborgen in de grond. Zelfs aan Saffira wordt de dood van haar man niet gemeld. Haar naam noemt Petrus niet eens. Zo ga je toch niet met elkaar om?' Een ander vond dat God hier wel heel radicaal en onmiddellijk straft. Is de Here God dan zo? Is dit hele verhaal niet in strijd met het Evangelie? Een derde, tenslotte, voelde de schrik die dit gebeuren opriep nog na. Een ding werd wel duidelijk: het is een weerbarstig stuk dat veel losmaakt. Lukas geeft dit gedeelte een plek in zijn schets van de eerste christelijke gemeente. Juist in het kader van de gemeente-vlak-na-Pinksteren vertelt hij dit heel bewust. En dat niet zonder reden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/469/eendracht-maakt-macht/

Lees verder

Moed en zachtmoedigheid voor vrouwen en mannen

Joke van Saanejaargang 49, nummer 4, augustus 1999

In de serie 'Balans van de eeuw' is in voorgaande nummers van Wapenveld reeds de balans opgemaakt van uiteenlopende segmenten van de samenleving als de techniek, de politiek en de theologie. Eén van de meest ingrijpende ontwikkelingen echter die in deze eeuw heeft plaatsgevonden vormt de wijziging van de positie van de vrouw in de samenleving. Vrouwen anno 1999 leven een onvoorstelbaar ander leven dan vrouwen anno 1901. Deze verandering van de positie van de vrouw is van fundamenteel belang (geweest), niet alleen voor individuele vrouwen, maar ook voor de ontwikkeling van de samenleving als geheel. Als deze eeuw ergens door gekenmerkt wordt dan is het wel door de toegenomen participatie van vrouwen in de samenleving in al haar facetten. Zowel voor vrouwen als voor mannen is de werkelijkheid er geheel anders gaan uitzien. De beelden die mannen en vrouwen van elkaar hadden, moesten bijgesteld en aangevuld worden. De wederzijdse verwachtingen zijn gewijzigd.

https://wapenveldonline.nl/artikel/470/moed-en-zachtmoedigheid-voor-vrouwen-en-mannen/

Lees verder

Jezus Kurios

Albert Noordegraafjaargang 49, nummer 4, augustus 1999

Aandacht voor de geloofsleer Het is met geloof en kerk in Nederland merkwaardig gesteld. Het postmoderne levensgevoel maakt velen tot zoekers en zwervers die zich niet meer thuis voelen in het stevig doortimmerde huis van de dogma's, maar leven bij flitsen en fragmenten, afkerig als ze zijn van een vaststaande waarheid die logisch doordacht bij je thuis bezorgd wordt. Toch worden er met de regelmaat van de klok complete dogmatieken gepubliceerd en verschijnen er dogmatische studies, waarvan sommigen theologische bestsellers blijken te zijn. De interesse in de betekenis van het christelijk geloof is kennelijk niet verdwenen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/471/jezus-kurios/

Lees verder

Strijder Gods

Herman Ligtenbergjaargang 49, nummer 4, augustus 1999

De belijdenissen van de kerk zijn de neerslag van strijd. Veelvuldig zijn zij vervolgens bron van nieuwe strijd geworden. De belijdenis is de kerkelijke gedaante van de wapenrusting des geloofs, waar Paulus over spreekt, voor de individuele gelovigen. (Zie: de intense toon van de formuleringen in de Dordtse Leerregels.) Er zit in de belijdenissen niet alleen iets aangevochtens, wat roept om handhaving, maar tegelijk ook een bepaaldheid door de tijd waarin ze tot stand kwamen. De formuleringen ontstonden binnen een context, die met de tijd veranderde.

https://wapenveldonline.nl/artikel/472/strijder-gods/

Lees verder

De treden van onze dagen. En toch zit het me dwars….

Nelly Bootjaargang 49, nummer 4, augustus 1999

Gebeurt er nog wat? Het is warm, het is vakantie, we beleven vandaag een stukje van de tweeëndertigste hittegolf van deze eeuw en ik wordt geacht om me heen te kijken op het 'brede, kerkelijke, theologische en gemeentelijke vlak', aldus de redactie, ten einde te zien wat daar zoal 'gebeurt'. En wat gebeurt daar? Niet zo heel veel. Dat heeft met de komkommertijd te maken, maar ook met het feit dat er in de kerk überhaupt maar weinig gebeurt wat daarbuiten zichtbaar wordt.

https://wapenveldonline.nl/artikel/473/de-treden-van-onze-dagen-en-toch-zit-het-me-dwars/

Lees verder

RRQR-congres:

W.H. Dekkerjaargang 49, nummer 4, augustus 1999

De blaadjes van kerkverbanden die vasthouden aan de reformatorische traditie en het blad van de Gereformeerde Bond binnen de Nederlandse Hervormde Kerk hebben betekenisvolle namen: De Wachter Sions, De Saambinder, De Waarheidsvriend, De Wekker en De Reformatie. Titels die blaken van zelfvertrouwen, interne eenheid doen vermoeden en een omgevingsanalyse suggereren waaruit vooral beduchtheid spreekt. 'Wachters op de muren' die de 'noodklok' luiden om in 'gezamenlijkheid' de 'waarheid' van de 'reformatie' te verdedigen en te verbreiden. Bladen die bijna alle in de loop van deze eeuw zijn opgericht.

https://wapenveldonline.nl/artikel/474/rrqr-congres/

Lees verder

Waar het op aankomt

W. Dekkerjaargang 49, nummer 4, augustus 1999

https://wapenveldonline.nl/artikel/475/waar-het-op-aankomt/

Lees verder

Christelijke ethiek

Albert Noordegraafjaargang 49, nummer 4, augustus 1999

https://wapenveldonline.nl/artikel/476/christelijke-ethiek/

Lees verder

Hedendaagse zoektocht naar heiligheid

Herman Oevermansjaargang 49, nummer 4, augustus 1999

https://wapenveldonline.nl/artikel/477/hedendaagse-zoektocht-naar-heiligheid/

Lees verder

Gedachten over het ambt

M.J.G. van der Veldenjaargang 49, nummer 4, augustus 1999

https://wapenveldonline.nl/artikel/478/gedachten-over-het-ambt/

Lees verder

Het imago van satan

J. van Walsumjaargang 49, nummer 4, augustus 1999

https://wapenveldonline.nl/artikel/479/het-imago-van-satan/

Lees verder