Archief

Een gelijkenis over eindeloze liefde

Ds. René de Reuverjaargang 49, nummer 2, april 1999

Het gedeelte van de voetwassing zou men een gevisualiseerde preek kunnen noemen. Het evangelie naar Johannes kenmerkt zich door vele gesprekken en 'preken' van Jezus. Ook het gedeelte van de voetwassing is zo'n 'preek'. Deze keer een niet zozeer met woorden, ook al wordt er wel wat gezegd, maar met daden. Het is een door Jezus zelf gespeelde gelijkenis: een gebeuren met een geheim. En dit geheim laat zich omschrijven in twee woorden: eindeloze liefde.

https://wapenveldonline.nl/artikel/451/een-gelijkenis-over-eindeloze-liefde/

Lees verder

Een eeuw staatkundige en bestuurlijke vernieuwing

Gerrit Holdijkjaargang 49, nummer 2, april 1999

Begin van dit jaar is enkele tientallen Haagse politici door de VNU-dagbladen de vraag voorgelegd wie naar hun mening de meest spraakmakende en invloedrijke politici van deze eeuw zijn geweest. Uit de gegeven antwoorden kon worden opgemaakt dat Drees onbetwistbaar de eerste plaats werd toegekend, Den Uyl de tweede en Lubbers de derde.

https://wapenveldonline.nl/artikel/452/een-eeuw-staatkundige-en-bestuurlijke-vernieuwing/

Lees verder

Gevoelens en emoties in de religieuze ervaring

Joke van Saanejaargang 49, nummer 2, april 1999

Veel gelovigen zien religieuze ervaring als de kern van hun geloof; het maakt het geloof levend voor mensen. Religieuze ervaring is te omschrijven als de ervaring dat mensen contact hebben met een werkelijkheid die uitstijgt boven de alledaagse werkelijkheid; het is de waarneming van het transcendente, van het goddelijke, van God. Zonder overdrijving kan daarmee gesteld worden dat religieuze ervaring de kern van geloven is. Zonder persoonlijke religieuze ervaring blijft er van gelovig zijn niet veel meer over dan het beamen van bepaalde opvattingen en dogma's, en het zich voegen naar een bepaalde groep waarmee je het geloof deelt. Bij religieuze ervaring gaat het overigens niet uitsluitend om heel bijzondere ervaringen, van die ervaringen die je maar eens in je leven hebt. Ook heel alledaagse ervaringen zoals dat je een band met God hebt, behoren erbij. Evenals, een ander uiterste, de mystieke ervaring, waarnaar bijvoorbeeld in de Middeleeuwen gestreefd werd binnen bepaalde kloosterorden. Religieuze ervaring is een continuüm dat zich tussen deze beide polen beweegt. Het kan kortom opgevat worden als een verzamelnaam voor alle ervaringen van het heilige die mensen kunnen hebben.

https://wapenveldonline.nl/artikel/453/gevoelens-en-emoties-in-de-religieuze-ervaring/

Lees verder

`We hebben een venster op de eeuwigheid nodig.”

Herman Oevermans en Johan Sneljaargang 49, nummer 2, april 1999

Als jongetje van nog geen tien - geboren op 5 mei 1909 - trok dr. W. Aalders in 1918 met zijn ouders naar Indië. Europa worstelde zich op dat moment naar het einde van de Eerste Wereldoorlog. Met The Great War was de lange negentiende eeuw abrupt ten einde gekomen. De eindeloze slagvelden lieten zien dat wanneer de geschiedenis in zijn demonische gestalte doorbreekt, er van gestage vooruitgang geen sprake is. Karl Barth zou met zijn Römer-brief het veranderde levensbesef theologisch onder woorden brengen. Tegen de tendens om het Evangelie te vermaatschappelijken - een tendens die zeker bij de latere Barth zichtbaar wordt - zal Aalders zich echter meer en meer gaan verzetten. Niet dat het tweede gebod niet van belang is, maar het eerste gebod staat centraal. Dat het gaat om de persoonlijke verhouding tot God en de eeuwige dingen, leerde hij van zijn moeder en van Maarten van Rhijn, de kerkhistoricus uit Utrecht die zovelen dieper ingeleid heeft in de geheimen van het Evangelie.

https://wapenveldonline.nl/artikel/454/`we-hebben-een-venster-op-de-eeuwigheid-nodig/

Lees verder

'Verenig mijn hart…'

Michiel de Rondejaargang 49, nummer 2, april 1999

Onlangs promoveerde Joke van Saane, lid van de redactie van Wapenveld, aan de Vrije Universiteit tot doctor in de sociale wetenschappen. Het boek is een fraai product geworden, naar aanleiding van boeiende thematiek: gefeliciteerd! Elders in dit nummer geeft Van Saane zelf een kort exposé over de belangrijkste conclusies van haar werk. In deze bijdrage overweeg ik een aantal gedachten die bij mij opkwamen naar aanleiding van haar boek. Ik doe dat aan de hand van het zogenaamde mémorial van Pascal .

https://wapenveldonline.nl/artikel/455/verenig-mijn-hart/

Lees verder

De treden van de dagen

Wim Dekkerjaargang 49, nummer 2, april 1999

Zo'n twintig jaar geleden reed mijn vader, toen rechercheur in een gemeente onder de rook van Amsterdam, langs een bushalte. Hij zag J.P. staan. Een vermaarde junk, die de gemeente onveilig maakte. Mijn vader stopte en stapte uit. J.P. sloeg gelijk door. 'Ach meneer Dekker, ik voelde mij zo eenzaam met de kerstdagen. Ik heb toen aan de koster gevraagd of ik even orgel mocht spelen. Ik werd boos weggestuurd. Kan ik me ook wel voorstellen. Maar ik wilde zo graag orgel spelen. Ik liep vandaag langs de kerk. Ik kon de verleiding niet weerstaan. Ik heb met deze schroevedraaier het slot geforceerd. Kom ik bij dat orgel, blijkt dat ook nog op slot te kunnen. Heb ik ook maar open gebroken. Ik heb een uurtje gespeeld.' Pa kende J.P. al een beetje. Hoewel hij een strikt handhaver was van de openbare orde en genoot van het oplossen van een zaak, waarbij de dader achter slot en grendel moest, had hem dit niet belet voor J.P. enige vaderlijke gevoelens te ontwikkelen. J.P.'s moeder was jong overleden en het gezin was wat in het ongerede geraakt. Verbittering en kilheid hadden J.P. op het spoor van de drugs gebracht. Drugs als uiting van een hunkering naar wat liefde en geborgenheid. 'Ach meneer Dekker, als u nu mijn vader geweest was...' Dit kerstverhaal werd waardig besloten. De kerkvoogd trok de aanklacht in en de sloten werden op eigen kosten gerepareerd. Deze keer dan. Later werd J.P. weer achter slot en grendel geplaatst. Het recht moet wel gehandhaafd worden. Dat hij toch een afscheidsbrief aan mijn vader schreef, geeft aan dat dit niet zonder mededogen hoeft te gebeuren.

https://wapenveldonline.nl/artikel/456/de-treden-van-de-dagen/

Lees verder

Tussen beginsel en belang

Johan Graaflandjaargang 49, nummer 2, april 1999

https://wapenveldonline.nl/artikel/457/tussen-beginsel-en-belang/

Lees verder

Geen heersende kerk, geen heersende staat

G. Holdijkjaargang 49, nummer 2, april 1999

https://wapenveldonline.nl/artikel/458/geen-heersende-kerk-geen-heersende-staat/

Lees verder

Over televisie

Herman Ligtenbergjaargang 49, nummer 2, april 1999

https://wapenveldonline.nl/artikel/459/over-televisie/

Lees verder