Archief

Geloven is gezond

Ds. René de Reuverjaargang 49, nummer 3, juni 1999

Nog niet zolang geleden is in Amsterdam, aan de VU een interessante dissertatie verdedigd. De promovendus, Arjan Braam, had onderzoek gedaan onder ouderen naar de relatie tussen geloof en depressiviteit. Een van zijn opmerkelijke conclusies was dat ouderen, met name belijdende leden van de Gereformeerde Kerk, het minste last van depressieve klachten hebben. En als zij al met depressiviteit te maken krijgen, hebben zij een grote kans om er sneller doorheen te komen, dan niet gelovige ouderen. Voor ouderen uit andere kerken geldt hetzelfde, in ietwat mindere mate. Dit geloof moet dan wel ingebed zijn in geloofskennis en geloofspraktijk. Kortom: geloven is gezond!

https://wapenveldonline.nl/artikel/460/geloven-is-gezond/

Lees verder

Een eeuw theologie

Bram van de Beekjaargang 49, nummer 3, juni 1999

De eeuw van Barth Elke eeuw lijkt zich te willen profileren door zich te onderscheiden van de vorige eeuw. In de theologie van de twintigste eeuw is dat met kracht gedaan door Karl Barth. In zijn overzicht over de protestantse theologie van de negentiende eeuw zijn weliswaar niet alle katjes grauw, maar de teneur is toch dat de theologie een geheel andere krachtige nieuwe inzet nodig heeft. Barth heeft als jong predikant in het Zwitserse Safenwil met sociaal zwakke arbeiders en geschokt door de eerste wereldoorlog leren verstaan dat liberalisme en politiek samengaan in een beweging van menselijke machtsontplooiing. De ontwikkelingen van de negentiende eeuw liepen niet alleen uit op geknechte massa's met enkele industriebaronnen en op de grote oorlog, maar hadden hun wortels in een denken waarin de mens zich een god schept naar zijn eigen beeld ten behoeve van zijn eigen projecten. Kerk en theologie hadden deze religie zich eigen gemaakt.

https://wapenveldonline.nl/artikel/461/een-eeuw-theologie/

Lees verder

Honderd jaar Boerenoorlog

Johan Sneljaargang 49, nummer 3, juni 1999

Een eeuw geleden, op 11 oktober 1899, verklaarden twee kleine Boerenrepublieken de oorlog aan het Britse wereldrijk. Wat begon als een beperkte strafexpeditie eindigde pas drie jaar en tientallen bloedige veldslagen later, met de capitulatie van de laatste Boerengeneraals op 31 mei 1902. Met de 'Tweede Boerenoorlog' werd de 19de eeuw uitgeluid en de 20ste eeuw ingegaan. In dit artikel gaat het vooral over de blijvende betekenis van de Boerenoorlog: de rol die ze speelt in het Afrikaner zelfbeeld en het Afrikaner nationalisme.

https://wapenveldonline.nl/artikel/462/honderd-jaar-boerenoorlog/

Lees verder

De mythe van de markt

Johan Polderjaargang 49, nummer 3, juni 1999

De markt en het marktdenken verheugen zich sinds de jaren '90 in een grote populariteit. Er zijn verschillende achtergronden, maatschappelijk en politiek. Marktwerking is de ene Maagdenburger-halve-bol die perfect aansluit op de andere van het post-moderne levensgevoel waarin autonomie, individualiteit en pluriformiteit een centrale rol spelen. Daarnaast is marktwerking het paradepaardje van de no-nonsens politiek waarvoor het Tatcherism en de Reagonomics de weg hebben geplaveid, en waaraan wereldwijd de sociaal-democratie veel van haar idealen heeft uitgeleverd. De markt als belichaming van een universele waarde: 'Ieder voor zich, en God voor ons allen'. Het Amerikaanse dollarbiljet visualiseert dit: 'In God we trust'. Dat God ook iets te zeggen zou hebben over de marktorde wordt doorgaans ontkend. In de economie speelt het christelijk geloof geen rol van betekenis. Er zijn zelfs auteurs die in het marktdenken een nieuwe religie aantreffen . Ongeacht of dat niet wat overtrokken is, ligt in het huidige marktdenken het gevaar voor overschatting van marktwerking duidelijk op de loer. De markt wordt een mythe als het marktdenken wordt losgeweekt van een gedegen inzicht in marktwerking .

https://wapenveldonline.nl/artikel/463/de-mythe-van-de-markt/

Lees verder

Liturgische vernieuwing in gereformeerd perspectief

Ds. L. Westlandjaargang 49, nummer 3, juni 1999

Gebruikte terminologie In dit artikel gaat het dus over vernieuwing van de liturgie. Maar wat is de liturgie? Ik bedoel daarmee het geheel van de samenkomst van de christelijke gemeente. De samenkomst van de gemeente wordt ook wel de kerkdienst genoemd. En deze samenkomst is eredienst, gericht op de eer, de lofprijzing van de drieënige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

https://wapenveldonline.nl/artikel/464/liturgische-vernieuwing-in-gereformeerd-perspectief/

Lees verder

Etalage

Herman Oevermansjaargang 49, nummer 3, juni 1999

https://wapenveldonline.nl/artikel/465/etalage/

Lees verder

Mali blues

Adri Schreuderjaargang 49, nummer 3, juni 1999

https://wapenveldonline.nl/artikel/466/mali-blues/

Lees verder

Staphorst

Marco Molenaarjaargang 49, nummer 3, juni 1999

https://wapenveldonline.nl/artikel/467/staphorst/

Lees verder

Glimpen van religie in de literatuur

Gerda van de Haarjaargang 49, nummer 3, juni 1999

Met de religie binnen de literatuur is het vreemd gesteld. Terwijl er moeilijk kunst denkbaar is zonder een zekere religieuze gevoeligheid, heeft diezelfde kunst en in het bijzonder de literatuur zich al sinds de Verlichting ingezet om mythen door te prikken, de vrijheid te vieren, de eenzaamheid te schilderen. Literatuur werd steeds minder de vertolkster van religieuze ervaring, zelden nog de kritische profeet binnen het religieuze gestel en almaar vaker de verklaarde vijand ervan. Nederland valt wat dit betreft binnen West-Europa niet uit de toon. Integendeel, de zogenaamde nuchtere volksaard heeft in onze literatuur geleid tot een heel ernstig en officieel afwijzen van alles wat zweemt naar religie, in de praktijk vooral de christelijke religie.

https://wapenveldonline.nl/artikel/468/glimpen-van-religie-in-de-literatuur/

Lees verder