Archief

't Is een bijzonder Kind, dat is het!

Ds. René de Reuverjaargang 49, nummer 1, februari 1999

Mattheüs maakt ons in het begin van zijn evangelie duidelijk dat Jezus een bijzonder Kind is. Een Kind wiens geheimen en betekenis je niet zomaar doorgrondt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de persoon van Jezus de pennen van theologen tot op de dag van vandaag in beweging houdt (zie bv. het recente boek van prof. A. van de Beek). Toch is onze interne theologische bezinning maar kinderspel bij de reactie van sommige politieke machthebbers op dit bijzondere Kind. In Mattheüs 2:13-23 horen we van zo'n afschuwelijke reactie. Een reactie die het bijzondere van het Kind van Bethlehem onderstreept. In deze bijbelstudie proberen we het bijzondere van dit Kind op het spoor te komen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/438/t-is-een-bijzonder-kind-dat-is-het/

Lees verder

“Niemand heeft een idee hoe wij in deze eeuw aan de klimaatsystemen hebben zitten knutselen.”

Herman Oevermans en Arnold Vriendjaargang 49, nummer 1, februari 1999

Hans Achterhuis laat in zijn imposante De erfenis van de utopie zien dat achter het utopisch denken zoals zich dat in de moderne tijd baanbreekt, de gedachte zit dat door wetenschap en techniek het aardse tranendal zoniet verandert in een paradijs, dan toch een stuk aangenamer ingericht kan worden. In het utopische geschrift Het Nieuwe Atlantis (1623) van Francis Bacon is de vermeerdering van de medische kennis gericht op o.a. de verlenging van het leven, de vertraging van de ouderdom, de genezing van ziekten die voor ongeneeslijk doorgingen en de verzachting van pijn. Bijna vier eeuwen later is dit nog steeds het programma van de westerse geneeskunde. Wonderbaarlijke resultaten zijn reeds behaald en nieuwe doorbraken lonken

https://wapenveldonline.nl/artikel/439/niemand-heeft-een-idee-hoe-wij-in-deze-eeuw-aan-de-klimaatsystemen-hebben-zitten-knutselen/

Lees verder

De kunst van het bijbellezen

Gerda van de Haarjaargang 49, nummer 1, februari 1999

De kunst van het bijbellezen is om niet voorbij te zien aan de woorden en de beelden die men al lezende tegenkomt. Aan de hand van het bijbelverhaal van Jefta wordt bekeken hoe de letterkunde de theologie een handje helpen kan. {Vertellen is een omweg maken waarop veel te beleven valt} {Het gaat in Richteren van kwaad tot erger} {Veel theologen denken bij 'literair' uitsluitend aan tekstgeschiedenis} {Het is voor literatuurwetenschappers een eigenaardig schouwspel, hoe teksten op het theologische altaar geslachtofferd worden}

https://wapenveldonline.nl/artikel/440/de-kunst-van-het-bijbellezen/

Lees verder

Gerechtigheid zonder beul

Jos Aarnoudsejaargang 49, nummer 1, februari 1999

Doodstraf gevoelig onderwerp De doodstraf brengt steeds weer de gemoederen in beweging. Het is een straf die aantrekt en afstoot tegelijk. Het huiveringwekkende dat een mens planmatig gedood zal worden, fascineert kennelijk veel mensen. Aan de andere kant roept het verzet op. Kan een menselijk instituut, al is zij dan overheid, in staat worden geacht een absolute sanctie als de doodstraf uit te laten voeren? Menselijke instituten zijn immers feilbaar? In Nederland is de doodstraf afgeschaft. Dat is zelfs in de grondwet vastgelegd.

https://wapenveldonline.nl/artikel/441/gerechtigheid-zonder-beul/

Lees verder

Leo Sjestov's protest tegen de rede

Herman Ligtenbergjaargang 49, nummer 1, februari 1999

Alles gaat voorbij en het geheugen faalt. Ook moet iedere nieuwe generatie de gegevenheden van het bestaan opnieuw ontdekken. Zij die zich daarover hebben uitgesproken verglijden in de tijd. Ideologieën, namen en gedachten - ze vlieden daarhenen. Winkels met tweedehands boeken zijn toonzalen van deze vluchtigheid. Soms evenwel bieden ze de snuffelaar een verrassing, en geven hem de kans het stof weg te blazen dat iets schitterends bedekte.

https://wapenveldonline.nl/artikel/442/leo-sjestov-s-protest-tegen-de-rede/

Lees verder

Een gezamelijke trektocht

Albert Noordegraafjaargang 49, nummer 1, februari 1999

https://wapenveldonline.nl/artikel/443/een-gezamelijke-trektocht/

Lees verder

Pastorale zorg

Albert Noordegraafjaargang 49, nummer 1, februari 1999

https://wapenveldonline.nl/artikel/444/pastorale-zorg/

Lees verder

Dichter bij het geheim

J. van Walsumjaargang 49, nummer 1, februari 1999

https://wapenveldonline.nl/artikel/445/dichter-bij-het-geheim/

Lees verder

Vijf broden en twee vissen

Nelly Bootjaargang 49, nummer 1, februari 1999

https://wapenveldonline.nl/artikel/446/vijf-broden-en-twee-vissen/

Lees verder

Van verstaan naar vertolken

W. Verboomjaargang 49, nummer 1, februari 1999

https://wapenveldonline.nl/artikel/447/van-verstaan-naar-vertolken/

Lees verder

Een vriendschap in réveilkring

L. Engelfrietjaargang 49, nummer 1, februari 1999

https://wapenveldonline.nl/artikel/448/een-vriendschap-in-reveilkring/

Lees verder

Communicative identity

Gijsbert van den Brinkjaargang 49, nummer 1, februari 1999

https://wapenveldonline.nl/artikel/449/communicative-identity/

Lees verder

Buskes

Jan van der Graafjaargang 49, nummer 1, februari 1999

https://wapenveldonline.nl/artikel/450/buskes/

Lees verder