Archief

De nooduitgang

Ds. René de Reuverjaargang 49, nummer 6, december 1999

We leven aan het einde van een millennium. Nog even en een nieuwe eeuw en tijd dringt zich aan ons op. Of de tijd van het derde millennium wezenlijk anders zal zijn dan die van het tweede valt nog te bezien. Een nieuw millennium brengt nog geen nieuwe tijd. Hoe anders is dit met het komen van God. Waar God komt, daar wordt de tijd anders. Daar breekt licht door in de duisternis, onverwacht en ongekend. De adventstijd is vol van dit wonderlijke komen van God. Ook in het Oude Testament is deze advent van God zichtbaar. Het laatste hoofdstuk over Simson is erdoor getekend. God komt en Hij forceert een nooduitgang van vrede en heil.

https://wapenveldonline.nl/artikel/493/de-nooduitgang/

Lees verder

Gereformeerden: terug naar de Waarheid

Bram van de Beekjaargang 49, nummer 6, december 1999

Er is mij gevraagd om mij speciaal te richten op de Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk, in de veronderstelling dat wat voor de Bond waar is grotendeels ook op gaat voor de andere kerken van de gereformeerde gezindte. Ik denk dat dat waar is en als ik me tot de Bond richt, richt ik me dus via hen tot de hele gereformeerde gezindte .

https://wapenveldonline.nl/artikel/494/gereformeerden-terug-naar-de-waarheid/

Lees verder

Gereformeerd: grandeur en misère

Arjan Plaisierjaargang 49, nummer 6, december 1999

Nu de eeuw op een goede maand na ten einde loopt, lijkt de drang tot bezinning op ons geestelijk erfgoed opgestuwd te worden . We hebben het gevoel in de nieuwe eeuw, zelfs millennium, niet zomaar onze zaakjes te kunnen voortzetten. We gaan een eeuw uit. We hebben het gevoel ook steeds verder een culturele constellatie uit te gaan, of uitgeschoven te zijn. Het is een breed gedeeld gevoel, dat de geestelijke dampkring waarbinnen we ademen aan grote veranderingen onderhevig is. Dat is overigens niets nieuws. Ik lees in een brochure van een zekere dr. Ph. van Ronkel, geschreven in 1888: 'De mens is anders dan toen (toen wil zeggen 1618, ajp). Uitgenomen de diepe insnijding tussen dood en leven, zonde en zoen, is alles in en aan hem anders geworden. Hij voelt anders, minder diep; hij denkt anders, minder scherp, maar zijn levenskring is driemaal ruimer dan voorheen. Andere tonen doen de snaren van zijn hart trillen. Een man der zestiende eeuw zou in onze dagen van hartzeer sterven. En zo ook, één onzer, in die eeuw terug geschoven, zou als een vreemde buiten haar levensstroom staan. Wat toen het uitnemendste was is thans onbruikbaar' .

https://wapenveldonline.nl/artikel/495/gereformeerd-grandeur-en-misere/

Lees verder

De behoefte aan kicks is een maatschappelijk verschijnsel geworden

Herman Oevermansjaargang 49, nummer 6, december 1999

Het zomernummer van Psychologie-Magazine ging over spanning en sensatie. Waarom zijn risico-sporten tegenwoordig zo populair? Waarom wil iemand de Mount Everest beklimmen? De psychologen doen een aantal observaties. 'De behoefte aan kicks is een maatschappelijk verschijnsel geworden. In een samenleving waarin het gros van de mensen zichzelf voorbij loopt en waarin bijna alles te koop en gereguleerd is, is de behoefte aan echtheid en oorspronkelijkheid evident. De behoefte om het "echte leven te voelen", zoals sommige bergbeklimmers het noemen, kon hier weleens mee samenhangen.' En diezelfde techniek die het dagelijkse leven zo strak reguleert, kan natuurlijk ook zorgen voor sensaties. 'De ontwikkeling van de techniek maakt het mogelijk om steeds sterkere en meer wisselende prikkels te zoeken en het beheersniveau op te voeren.' Bungeejumpen gaat niet zomaar.

https://wapenveldonline.nl/artikel/496/de-behoefte-aan-kicks-is-een-maatschappelijk-verschijnsel-geworden/

Lees verder

De treden van de dagen

Jan Hooglandjaargang 49, nummer 6, december 1999

Goed, nog één keertje dan: het millennium. Vrijdag 31 december aanstaande belooft een heel bijzondere dag te worden. Een dag waarop we symbolisch een periode van 1000 jaar afsluiten. Een eigenaardig gevoel overigens voor iemand die van die duizend jaar slechts de laatste veertig heeft meegemaakt. Waarom mag ik (bij leven en welzijn uiteraard) bij de afsluitingsfeestelijkheden aanwezig zijn, terwijl veel oudgedienden die op het afgelopen millennium werkelijk een stempel hebben gedrukt niet tot de genodigden behoren?

https://wapenveldonline.nl/artikel/497/de-treden-van-de-dagen/

Lees verder

Maria Montessori 1870-1952

Bram de Muynckjaargang 49, nummer 6, december 1999

https://wapenveldonline.nl/artikel/498/maria-montessori-1870-1952/

Lees verder

Over Jung

Bram de Muynckjaargang 49, nummer 6, december 1999

https://wapenveldonline.nl/artikel/499/over-jung/

Lees verder