Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 64, nummer 1, februari 2014

https://wapenveldonline.nl/artikel/1169/redactioneel/

Lees verder

Geheimen openleggen

Wim Dekkerjaargang 64, nummer 1, februari 2014

Toen ik in december naar de kersttoespraak van onze koning keek en luisterde, werd mijn blik steeds getrokken door de drie portretten van het koninklijk gezin, die het hoofd van onze vorst als een aureool omringden. Het was zo’n beetje de enige verwijzing naar de ‘heilige familie’. Niet alleen de toespraak zelf maar ook de setting waarin die gefilmd werd, had een hoog huiselijk en wat burgerlijk karakter.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1171/geheimen-openleggen/

Lees verder

Kinderzegen

Bert de Leedejaargang 64, nummer 1, februari 2014

Vijftien jaar geleden schreef de bekende hoogleraar orthopedagogiek W. ter Horst een veelgelezen boek over christelijke opvoeding in een postchristelijke samenleving Wijs mij de weg. Echte opvoeding omvat beschermen, verzorgen, aanleren, inleiden in betekenissen en inwijden in geheimen. Deze vijf kernwoorden zijn als de vijf vingers van de hand, waarbij ‘inwijden in geheimen’ de functie vervult van de duim. Die kan met elke vinger contact maken en zo krijg je vat op de dingen. We sluiten in zes Bijbelschetsen in deze jaarserie aan bij deze kernwoorden van Ter Horst. We nemen de eerste twee samen en voegen nog twee kernwoorden toe: toe-eigenen en loslaten. In hoeverre resoneren in die kernwoorden Bijbelse noties?

https://wapenveldonline.nl/artikel/1170/kinderzegen/

Lees verder

C.S. Lewis als literatuurhistoricus

Tom Hagejaargang 64, nummer 1, februari 2014

De herdenking van het sterfjaar van C.S. Lewis, nu een halve eeuw geleden, heeft – met name in christelijke kring – tot een golf van publiciteit geleid, zoals een nieuwe biografie door Alister McGrath. Op 23 november, Lewis’ sterfdag, werd de Nederlandse vertaling gepresenteerd [1]. Daarin typeert McGrath hem trefzeker als ‘een onwillige profeet’ en een ‘excentriek genie’. Immers, Lewis zelf heeft zijn hardnekkige verzet dat voorafging aan zijn erkenning van God en alvorens hij als apologeet de stap tot ‘profiteor’, tot een publiek erkennen zette, uitvoerig beschreven in zijn autobiografische Surprised by Joy.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1173/c-s-lewis-als-literatuurhistoricus/

Lees verder

Een vogeltje in het gras

Janne IJmkerjaargang 64, nummer 1, februari 2014

Bij de jaarserie ‘Geheimen openleggen’ worden gouden momenten geplaatst, een term gemunt door prof. W. ter Horst. Door een gebaar, een woord, een versje kan de volwassene het kind inwijden in de geheimen van geloof, hoop en liefde.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1172/een-vogeltje-in-het-gras/

Lees verder

Franca Treur

Enny de Bruijnjaargang 64, nummer 1, februari 2014

Interessanter dan Franca Treurs nieuwe boek zelf is de manier waarop het in de media ontvangen is. In NRC, De Volkskrant en Elsevier is De woongroep de afgelopen weken totaal afgekraakt, maar in christelijke media als Trouw, De Nieuwe Koers, Reformatorisch Dagblad en Nederlands Dagblad wordt het boek een stuk welwillender onder de aandacht gebracht, soms zelfs bejubeld. Hoe zou dat komen?

https://wapenveldonline.nl/artikel/1174/franca-treur/

Lees verder

Gedachten bij Arjan Plaisier, Overvloed en overgave

Everard de Jongjaargang 64, nummer 1, februari 2014

Vorig jaar schreef de scriba van de Protestantse kerk, Arjan Plaisier, een opmerkelijk boek. In het boek Overvloed en Overgave legt Plaisier met grote eruditie zijn geloofspapieren op tafel. Hij probeert zijn lezers te overreden om het grote verhaal van het christelijk geloof binnen te stappen. Als redactie hebben we dit boek voorgelegd aan mgr. Everard de Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond. De Jong deelt met de lezers zijn gedachten die al lezend bij hem opkwamen. Zijn bijdrage past in een tijd waarin protestanten en katholieken in ons land samen aan het werk gaan om de kerk te bouwen in deze eeuw.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1175/gedachten-bij-arjan-plaisier-overvloed-en-overgave/

Lees verder

Aaibaar

Marius Doornenbaljaargang 64, nummer 1, februari 2014

https://wapenveldonline.nl/artikel/1176/aaibaar/

Lees verder

De stem van de kerken

Maarten van den Bosjaargang 64, nummer 1, februari 2014

Op 29 november 1968 sprak premier Piet de Jong via de televisie de natie toe. In de actualiteitenrubriek Brandpunt had kardinaal Bernard Alfrink, in zijn hoedanigheid als president van Pax Christi Nederland, enkele weken eerder een klinkende uitspraak gedaan over een voorgenomen verhoging van het defensiebudget. Die verhoging was ingezet als reactie op het neerslaan van de Praagse Lente door het Sovjetleger in het voorjaar. De katholieke vredesorganisatie Pax Christi verzette zich hiertegen en pleitte voor meer ruimte – en middelen – voor dialoog en verzoening in plaats van extra geld naar defensie.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1177/de-stem-van-de-kerken/

Lees verder

Zo zou je kunnen geloven

Bert de Leedejaargang 64, nummer 1, februari 2014

https://wapenveldonline.nl/artikel/1178/zo-zou-je-kunnen-geloven/

Lees verder