Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 64, nummer 4, augustus 2014

https://wapenveldonline.nl/artikel/1199/redactioneel/

Lees verder

“Geestloosheid is wat je overhoudt als je je innerlijkheid verwaarloost”

Herman Oevermans en Wim Dekkerjaargang 64, nummer 4, augustus 2014

In de jaarserie ‘Geheimen openleggen’ hebben wij tot nu toe vooral stilgestaan bij de praktijk van de geloofsoverdracht in gezin en kerk. Het leverde mooie verhalen op waarbij het zeker niet alleen over de techniek van de geloofsoverdracht ging. En passant werden er noten gekraakt over het waarom van de geloofsoverdracht, het wezen van gezin en kerk en de kern van het geloof. Maar dat gebeurde terloops. In dit interview staan het waarom op een meer fundamentele manier centraal.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1200/geestloosheid-is-wat-je-overhoudt-als-je-je-innerlijkheid-verwaarloost/

Lees verder

Geloofsopvoeding is leren kijken

Bert de Leedejaargang 64, nummer 4, augustus 2014

In deze jaarserie van Wapenveld hebben we het over het belangrijkste aspect van de christelijke opvoeding: kinderen inwijden in geheimen. Goede ouders gaan hun kinderen voor in een voor hen nog onbekend gebied van geloven en leven, maken hen daar wegwijs, zodat dat gebied hen voldoende vertrouwd wordt om daar zelf de weg te gaan vinden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1201/geloofsopvoeding-is-leren-kijken/

Lees verder

Impressie van een middag op de Zuidas

Joost Veldman en Simone Aman-Braaksmajaargang 64, nummer 4, augustus 2014

Werk en identiteit. Het thema van het komende RRQR-congres. Werk is identiteit. Ja of nee? Waar zou dat meer waar zijn dan op de Zuidas? Daar gebeurt het allemaal. Daar zitten de CEO’s in hoge torens, daar wordt 24/7 gewerkt om de economie van Nederland draaiende te houden. Misschien bevindt zich daar ook wel het centrum van de economische crisis. In ieder geval vinden we midden op de Zuidas De Nieuwe Poort, centrum voor zingeving. Mogelijk is daar een houdbare visie op de waarde van werk in deze tijd te vinden. Daarom proberen we in gesprek te komen met Ruben van Zwieten, initiator van De Nieuwe Poort, theoloog van het jaar 2013 en predikant.  Maar dat valt niet mee.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1202/impressie-van-een-middag-op-de-zuidas/

Lees verder

Blasfemie

Désanne van Brederodejaargang 64, nummer 4, augustus 2014

https://wapenveldonline.nl/artikel/1203/blasfemie/

Lees verder

Herman Koch

Enny de Bruijnjaargang 64, nummer 4, augustus 2014

https://wapenveldonline.nl/artikel/1204/herman-koch/

Lees verder

Gods werk in de lijn van de geslachten

Willem van ’t Spijkerjaargang 64, nummer 4, augustus 2014

De vraag om een brief te schrijven aan een kleinkind heeft mij lang teruggehouden. Allereerst omdat dan meteen de vraag is: aan welk kleinkind? Ik heb inmiddels 23 kleinkinderen en 20 achterkleinkinderen. De oudste wordt binnenkort veertig jaar. De jongste is van eergisteren. Ze vormen een gevarieerd gezelschap, waarin ieder in zijn of haar typerende eigenheid een plek inneemt.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1205/gods-werk-in-de-lijn-van-de-geslachten/

Lees verder

Elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw

Hendrik-Jan van Nieuw Amerongenjaargang 64, nummer 4, augustus 2014

https://wapenveldonline.nl/artikel/1206/elk-nieuw-geslacht-ervaart-zijn-trouw/

Lees verder

Randstadrefo’s en Barneveldse baptisten

Cors Visserjaargang 64, nummer 4, augustus 2014

Eind april kopte Trouw ‘helft jonge christenen is neofundamentalist’. Deze conclusie werd uitgelokt door het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau naar de staat van religie in ons land.  Daaruit blijkt dat jonge christenen meer in de hel en de hemel geloven dan enkele decennia geleden. Op de dag van de uitkomst van rapport schoven vijf ‘neofundamentalisten’, waaronder de preses van de CSFR, aan bij Pauw en Witteman. Onbevangen vertelden ze dat het geloof voor hun van grote waarde is, voor hun dagelijks leven en hoe ze in de samenleving staan. De jonge gelovigen wisten het gesprek heel natuurlijk van de orthodoxie naar de orthopraxie te brengen. Maar ook hierin lijkt de afgelopen jaren verandering in te komen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1208/randstadrefo-s-en-barneveldse-baptisten/

Lees verder

De uitgebluste mens

Robert van Puttenjaargang 64, nummer 4, augustus 2014

Stomverbaasd hoorde ik haar aan. Ze stopte met het commissiewerk. En niet alleen het commissiewerk legde ze neer, ze was compleet ‘uit de running’. De reden: oververmoeidheid. Mijn verbaasdheid kwam omdat ze een energieke jonge vrouw was, hooguit twintig jaar. Dan al oververmoeid? Compleet leeggelopen en niets meer kunnen doen? In mijn beleving was dit iets voor veertigers en vijftigers die lange tijd extreem hard werkten en onder grote druk stonden. Maar studenten, twintigers die uit de bocht vliegen?

https://wapenveldonline.nl/artikel/1207/de-uitgebluste-mens/

Lees verder