Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 64, nummer 5, oktober 2014

https://wapenveldonline.nl/artikel/1209/redactioneel/

Lees verder

Geheimen openleggen – maar welke?

Gijsbert van den Brinkjaargang 64, nummer 5, oktober 2014

Onder de titel ‘Geheimen openleggen’ denkt Wapenveld dit jaar na over stokkende geloofsoverdracht en over het belang van geloofsoverdracht aan jongeren. Dat is natuurlijk een buitengewoon aangelegen thematiek. In drie artikelen werden de contexten verkend waarbinnen geloofsoverdracht vandaag plaatsvindt: die van onze hedendaagse westerse cultuur, die van ouders in stadssituaties, die van de christelijke gemeente vandaag. Een filosofische bijdrage over ‘zorg voor de ziel’ en onderwijs plaatste de thematiek in een breder en dieper kader. Nu is het tijd voor de vraag naar de inhoud: wat willen of moeten wij dan overdragen? Welke geloofsgeheimen verdienen het om vandaag opengelegd te worden?

https://wapenveldonline.nl/artikel/1210/geheimen-openleggen-maar-welke/

Lees verder

Toe-eigening

Wim Vermeulenjaargang 64, nummer 5, oktober 2014

Van Samuel Wells, voor de Wapenveldlezers geen onbekend theoloog, heb ik ooit de volgende uitspraak onthouden. Toen hem eens gevraagd werd wat nu Gods grote verdriet over deze wereld is, antwoordde hij min of meer als volgt: ‘De eerste helft van Gods verdriet over deze wereld is natuurlijk het gegeven dat zij in zonde gevallen is. Maar de tweede helft is zijn verdriet over het feit dat zijn reddingsplan zo slecht begrepen wordt.’ [1]

https://wapenveldonline.nl/artikel/1211/toe-eigening/

Lees verder

Duurzaam denken en doen, mogelijk en noodzakelijk

Henk Massinkjaargang 64, nummer 5, oktober 2014

‘De vier ruiters van de apocalyps zijn weer gezien. Hongersnood, pestilentie, oorlog, dood.’ Dat zei Richard Tol bij de presentatie van een rapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) over de toestand van ons klimaat [1]. Tol was weliswaar de Nederlandse vertegenwoordiger in het IPCC, maar hij vond het rapport uiteindelijk te alarmistisch. En die dramatiek was volgens Tol vooral te vinden in de samenvatting voor beleidsmakers. Volgens Tol heeft de mensheid ergere rampen doorstaan; zeker is het voortbestaan van de mensheid niet in het geding.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1212/duurzaam-denken-en-doen-mogelijk-en-noodzakelijk/

Lees verder

Kruisje

Marius Doornenbaljaargang 64, nummer 5, oktober 2014

https://wapenveldonline.nl/artikel/1213/kruisje/

Lees verder

J.R.R. Tolkien

Enny de Bruijnjaargang 64, nummer 5, oktober 2014

Deze zomer laaide de discussie weer eens op, in Kerk en Theologie en het Nederlands Dagblad ditmaal. Is The Lord of the Rings van J.R.R. Tolkien nu een ‘heidens’ of een ‘christelijk’ boek? Maar wat de discussie anders maakte dan anders, was dat de vragen zich deze keer toespitsten op de theologie en het mensbeeld achter Tolkiens meesterwerk.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1214/j-r-r-tolkien/

Lees verder

Naast mijn opa

Rik Bikkerjaargang 64, nummer 5, oktober 2014

https://wapenveldonline.nl/artikel/1215/naast-mijn-opa/

Lees verder

Zien wij wat we moeten zien?

Bert de Leedejaargang 64, nummer 5, oktober 2014

‘Lieve Kinderen! Gij behoort toch niet tot die kinderen, die het uiterst vervelend vinden, gedurig naar de kerk te gaan, alle dagen in den Bijbel te lezen en elken morgen, zoo wel als elken avond te bidden?’

https://wapenveldonline.nl/artikel/1216/zien-wij-wat-we-moeten-zien/

Lees verder

Waar vallen de beslissingen?

Gerard den Hertogjaargang 64, nummer 5, oktober 2014

In zijn vorig jaar verschenen boek over secularisatie heeft H.W. de Knijff de noodklok geluid [1]. Er dreigt naar zijn overtuiging een volstrekte teloorgang van ‘geest’, een fundamentele verstoring van onze kennende verhouding tot de ons omringende werkelijkheid. ‘Geest’ wil zeggen dat we ons van de wereld én van onszelf bewust zijn, en juist om dat bij elkaar, van wie kent en wat gekend wordt, gaat het.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1217/waar-vallen-de-beslissingen/

Lees verder

Mijn beloofde land

Bart Trouwborstjaargang 64, nummer 5, oktober 2014

https://wapenveldonline.nl/artikel/1218/mijn-beloofde-land/

Lees verder

Betere mensen

Paul van Trigtjaargang 64, nummer 5, oktober 2014

https://wapenveldonline.nl/artikel/1219/betere-mensen/

Lees verder

Van alzo hoge

Gerda van de Haarjaargang 64, nummer 5, oktober 2014

https://wapenveldonline.nl/artikel/1220/van-alzo-hoge/

Lees verder