Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 67, nummer 5, oktober 2017

https://wapenveldonline.nl/artikel/1368/redactioneel/

Lees verder

Dromen van een katholieke kerk

Klaas van der Zwaagjaargang 67, nummer 5, oktober 2017

Als kind spoedde ik mij des zondags richting kerk, de Gereformeerde Gemeente te Barneveld. Net bij de ingang van het dorp, op de plek waar het standbeeld van Jan van Schaffelaar stond, werden we verwelkomd door het geklank van de klokken van de aloude Hervormde dorpskerk. Er werd mij ingeprent dat daarin de nodiging klonk: kom naar de (déze) kerk. We negeerden dit geluid, weken herwaarts noch derwaarts, totdat we even verderop in de Langstraat terechtkwamen in het gebeier van de katholieke parochie, de Heilige Catharinakerk. Het geluid was minder zwaar, haast monotoon, in ieder geval weinig muzikaal. Ook dit sirenegeluid negeerden we. Het paapse kerkgebouw werd pas voor ons veel later toegankelijk dank zij de Candlelightavonden in de maand december vlak voor Kerst, waar we – heuse protestantse – kerstkoren konden horen en ons ondertussen mochten vergapen aan de kleurrijke beeldengalerij.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1369/dromen-van-een-katholieke-kerk/

Lees verder

Recht is altijd in beweging

Bert de Leedejaargang 67, nummer 5, oktober 2017

Wanneer ik deze Bijbelschets schrijf, is het de Week van de Rechtspraak (25-30 september). Dat was mij ontgaan, tot ik er toevallig via de autoradio over hoorde. Rechtbanken houden open huis. Rechters gaan naar scholen en naar publieke bijeenkomsten om te vertellen over hun werk. Wat het betekent in een rechtstaat te leven. Wanneer wij nooit ons recht hoefden te halen, of niet ooit een keer de bescherming van het recht nodig kregen, is het zo vanzelfsprekend: te mogen leven in een rechtstaat. Kijken we om ons heen in de wereld, dan zien we het tegendeel. Er is weinig nodig om een samenleving te veranderen in een duivelse carrousel van corruptie, angst en het gevoel of de ervaring onbeschermd te leven, zonder de beschutting door de goede staat van het recht.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1370/recht-is-altijd-in-beweging/

Lees verder

Christelijk leven wordt weer iets groots

Arjan Plaisierjaargang 67, nummer 5, oktober 2017

John Henry Newman (1801-1890) is ongetwijfeld de grootste Engelse theoloog van de 19e eeuw. Hij was een anglicaans theoloog die na lange innerlijke strijd rooms-katholiek is geworden. Op hoge leeftijd gekomen werd hij nog kardinaal gecreëerd. Hij was een groot getuige in een eeuw waarin de secularisering van de samenleving in een stroomversnelling raakte.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1371/christelijk-leven-wordt-weer-iets-groots/

Lees verder

Paradijselijk

Désanne van Brederodejaargang 67, nummer 5, oktober 2017

https://wapenveldonline.nl/artikel/1372/paradijselijk/

Lees verder

Vertrouwen op de ervaring

Gerben van Manenjaargang 67, nummer 5, oktober 2017

De Duits-Joodse filosoof Franz Rosenzweig (1886- 1929) dankt zijn bekendheid in ons land met name aan wat hij heeft betekend voor de relatie jodendom-christendom en aan zijn aandeel in een beroemde vertaling van de Hebreeuwse Bijbel. Door een internationaal gezelschap van filosofen en theologen wordt zijn hoofdwerk Der Stern der Erlösung (1921) [1] bestudeerd als een baanbrekend filosofisch-theologisch werk, tegen de achtergrond van het Duitse idealisme en vooruitlopend op de dialogische, hermeneutische en existentiële denkrichtingen van de twintigste eeuw. De rode draad in het samenspel tussen filosofie en theologie in Rosenzweigs werk zie ik in de cruciale rol die hij toedicht aan de ervaring.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1373/vertrouwen-op-de-ervaring/

Lees verder

Dunkirk, zoete oorlogspropaganda of slim maatschappelijk commentaar?

Rinke van Helljaargang 67, nummer 5, oktober 2017

Weinig regisseurs hebben een oeuvre van zo’n constante kwaliteit als de Britse filmmaker Christopher Nolan. De 47-jarige regisseur is bekend om zijn intellectuele films, met vaak een non-lineair plot. Zijn nieuwste, Dunkirk, is in zekere zin een vreemde eend in de bijt omdat het op het eerste gezicht een conventionele oorlogsfilm is, hoe mooi geschoten ook, en bovendien gebaseerd op ‘feiten’.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1374/dunkirk-zoete-oorlogspropaganda-of-slim-maatschappelijk-commentaar/

Lees verder

Galicië, een land dat ten onder ging

Hans Esterjaargang 67, nummer 5, oktober 2017

De Oostenrijkse auteur Joseph Roth (1894 – 1939) werd geboren in Brody in Galicië, een uit het geheugen van Europa verdwenen land. Galicië lag in het uiterste noordoosten van de Oostenrijk-Hongaarse dubbelmonarchie. Het grensde tot de Eerste Wereldoorlog aan Rusland. De belangrijkste stad, Lemberg, lag in Galicië. Na de herrijzenis van Polen na 1918 lag Lemberg in Polen, na 1945 in de bij de Sovjet-Unie behorende republiek Oekraïne om thans met de naam Lviv deel uit te maken van het onafhankelijke Oekraïne. Met het verdwijnen van Galicië zijn ook de talrijke Joodse inwoners van de steden en dorpen in Galicië verdwenen. Na de Eerste Wereldoorlog emigreerden tweehonderdduizend Joden naar de Verenigde Staten. Wie bleef, zat vast, meende in Wenen of Berlijn een toevluchtshaven te vinden en werd uiteindelijk naar een nazi-kamp gedeporteerd.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1375/galicie-een-land-dat-ten-onder-ging/

Lees verder

De hervormer hervormd

Udo Doedensjaargang 67, nummer 5, oktober 2017

Niets is heilig, behalve God en wat God zegt en doet. Dit is het uitgangspunt van de Reformatie. Ze begon officieel met Luthers optreden op 31 oktober 1517, maar had voorlopers en groeide na 1517 uit tot een internationale beweging. Wat de Reformatie voorstond, is nergens zo mooi te zien als op de schilderijen van Pieter Saenredam (1597-1664): grote kerkruimten zonder meubels, beelden of schilderingen, het enige meubelstuk de preekstoel, van waaraf het goddelijke Woord wordt verkondigd. De mensen die Saenredam afbeeldt, zijn klein in de grote ruimte. Ze lopen alleen of staan in een groepje te luisteren onder de preekstoel.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1376/de-hervormer-hervormd/

Lees verder