Archief

Het existentiële tekort van het darwinisme

Herman Oevermans en Aart Nederveenjaargang 67, nummer 4, september 2017

Het thema van schepping en evolutie valt niet in de categorie luchtige onderwerpen. Maar zelfs ernstige preken beginnen soms met een verhaaltje. Wij beginnen dit themanummer over schepping en evolutie daarom met een anekdote, ooit verteld door Johan Snel in Wapenveld. 

https://wapenveldonline.nl/artikel/1358/het-existentiele-tekort-van-het-darwinisme/

Lees verder

Wetenschap kan niet zonder verhaal

Aart Nederveenjaargang 67, nummer 4, september 2017

De laatste jaren is het debat over schepping en evolutie verder gepolariseerd geraakt in christelijk Nederland. De discussie tussen beiden kampen is af en toe behoorlijk onverkwikkelijk, al zijn er gelukkig nog lang geen Amerikaanse toestanden in ons goede landje. Ik vermoed dat de theologische discussie niet snel tot consensus zal leiden. De vragen rond Schriftgezag en historiciteit worden in verschillende kerken in de gereformeerde gezindte maar langzaam hanteerbaar.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1359/wetenschap-kan-niet-zonder-verhaal/

Lees verder

‘Ik zou graag willen weten hoe God het gedaan heeft’

Aart Nederveen en Bert de Leedejaargang 67, nummer 4, september 2017

Fysicus Jan van Bemmel houdt er een interessante positie op na in het debat over schepping en evolutie. Hij is zeer kritisch als het gaat over de evolutietheorie, maar is beslist geen creationist. Zijn leven lang houdt hij zich al bezig met dit thema. Wapenveld bezocht Van Bemmel om nieuw licht te laten schijnen over platgetreden paden. 

https://wapenveldonline.nl/artikel/1360/ik-zou-graag-willen-weten-hoe-god-het-gedaan-heeft/

Lees verder

De leemte van het darwinisme

Gerard Visserjaargang 67, nummer 4, september 2017

Friedrich Nietzsche was al vroeg van oordeel dat hij het materialisme moest beamen, de idee dat ook wijzelf uitsluitend uit natuur bestaan. De ontdekkingen van Darwin gaven daarbij de doorslag. In een aantekening uit 1872 schrijft hij:  ‘De ontzettende consequentie van het darwinisme, dat ik overigens voor waar houdt.’[1] Hij beaamt het darwinisme, maar vindt tevens, zoals uit andere notities blijkt, dat het elke zin ontbeert. Deze zinloosheid, die hij naderhand als nihilisme zal overdenken, maakt dat hij zich allengs ook kritisch op het darwinisme bezint.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1361/de-leemte-van-het-darwinisme/

Lees verder

Schepping: de onzichtbare oorsprong en achtergrond

Henk Jochemsenjaargang 67, nummer 4, september 2017

‘Er was Eru, de Ene, die in Arda Ilúvatar wordt genoemd; en hij schiep eerst de Ainur, de Heiligen, die de vrucht van zijn denken waren; en zij waren bij hem voor er iets anders werd geschapen. Hij sprak met hen en legde hun muziekthema's voor en zij zongen voor hem en hij was verheugd. (...) En het geviel dat Ilúvatar alle Ainur bijeenriep en hun een machtig thema voorhield, hun dingen openbarend die groter en wonderbaarlijker waren dan die welke hij tot dusverre had geopenbaard (…) Toen zei Ilúvatar tegen hen: “Ik wil nu dat jullie van het thema dat ik jullie heb geopenbaard, in harmonie samen een Groots Muziekstuk maken.”’

https://wapenveldonline.nl/artikel/1362/schepping-de-onzichtbare-oorsprong-en-achtergrond/

Lees verder

Schepping, verzoening, zonde – en ontstaan en ouderdom van de aarde

Gerard den Hertogjaargang 67, nummer 4, september 2017

Een artikel deze titel geven is vragen om ongelukken. Er wordt veel te veel overhoop gehaald voor een artikel van bescheiden omvang. En dan de volgorde van de woorden in de titel. Lukraak achter elkaar gezet, lijkt het wel. De vragen rond ontstaan en ouderdom van de aarde, en dus: evolutie, als aanhangsel, met een gedachtestreepje ervóór. Dat zou wel weer eens kunnen betekenen dat de moderne wetenschap pas haar zegje mag doen, wanneer het theologische verhaal rond is. 

https://wapenveldonline.nl/artikel/1363/schepping-verzoening-zonde-en-ontstaan-en-ouderdom-van-de-aarde/

Lees verder

“God staat aan het begin”. Komt Hij ook aan het einde?

Bert de Leedejaargang 67, nummer 4, september 2017

Wie op christelijke wijze in God gelooft, gelooft in de wederkomst van Jezus Christus in heerlijkheid, in de voleinding van de geschiedenis en het oordeel over de levenden en de doden, in de definitieve doorbraak van het Koninkrijk van God, de opstanding der doden en het eeuwige leven. Dat is een massieve zin, maar er lijkt mij weinig tegen in te brengen, laat staan aan af te doen. En het gaat hierbij niet om een zijlijntje in het geloof der kerk. 

https://wapenveldonline.nl/artikel/1364/god-staat-aan-het-begin-komt-hij-ook-aan-het-einde/

Lees verder

Struikelend terug naar het begin

Edward van ’t Slotjaargang 67, nummer 4, september 2017

‘Waarom bestaan wij? Waarom bestaat er eigenlijk iets en niet gewoon niets?’ Deze vraag, de vraag naar het begin, zullen we altijd wel blijven stellen. Maar voor een antwoord gaan we al lang niet meer naar de dominee of naar de filosoof. We gaan ervoor naar de wetenschapper, de natuurkundige. Tegenwoordig is het begin haar (of zijn) terrein. Ik zeg daar niks verkeerds over; ik vind het zelf ook buitengewoon boeiend wat de natuurkunde allemaal ontdekt.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1365/struikelend-terug-naar-het-begin/

Lees verder

Zondeval

Wim Dekkerjaargang 67, nummer 4, september 2017

https://wapenveldonline.nl/artikel/1366/zondeval/

Lees verder