Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 68, nummer 2, april 2018

https://wapenveldonline.nl/artikel/1377/redactioneel/

Lees verder

De kloof overbruggen

Wim Dekkerjaargang 68, nummer 2, april 2018

Toen grote groepen vluchtelingen in ons land aanklopten, werd in tal van gemeenten naarstig gezocht naar verblijfsplaatsen. De inzet om vluchtelingen te herbergen stuitte op grote weerstand. Het meest flagrant was het verzet in Geldermalsen. Burgers kwamen in opstand tegen de gemeentelijke overheid. Trouw publiceerde op de voorpagina een iconische foto van dit volksoproer. Een vrouw met een van woede vertrokken gezicht, mond wijd open. Het was een variant op De Schreeuw van Munch, waarbij nu niet de angst maar vooral de woede in het oog sprong.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1378/de-kloof-overbruggen/

Lees verder

De zuilen van Jeruzalem

Edward van ’t Slotjaargang 68, nummer 2, april 2018

Hoe recalcitrant sommige (de meeste?) Bijbelschrijvers eigenlijk waren wordt bijvoorbeeld duidelijk wanneer Paulus vertelt over zijn bezoek aan de apostelen in Jeruzalem. Als jonge bekeerling werd hij daar op het matje geroepen: ‘Wat voor een boodschap verkondig jij nu eigenlijk en aan wie?’ En Paulus zelf was ook benieuwd hoe zijn verkondiging zich nu verhield tot de ‘catholica’. We zijn tweeduizend jaar later misschien geneigd Paulus af te schilderen als de kampioen van een gevestigde orthodoxie. Als de voorvechter van een uitgekristalliseerde leer. Zelf schetst hij een heel ander beeld.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1379/de-zuilen-van-jeruzalem/

Lees verder

De laatste ernst uit de taboesfeer

Arjan Plaisierjaargang 68, nummer 2, april 2018

Het is opvallend dat een thematiek die vanouds tot het vaste bestand van de christenheid hoort, bezig is overboord te vallen. Dat is die van de oordeel en gericht en de daarmee gepaard gaande ‘bekommernis om zichzelf’, en het positieve perspectief van de persoonlijke eeuwige zaligheid.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1380/de-laatste-ernst-uit-de-taboesfeer/

Lees verder

‘Er is iets dat heiligheid heet’

Herman Oevermans en Jaap de Jongjaargang 68, nummer 2, april 2018

Maxim Februari (Coevorden, 1963) is schrijver, ethicus en NRC-columnist. Hij studeerde filosofie, kunstgeschiedenis en rechten. In 1989 debuteerde hij met de roman De zonen van het uitzicht. Van 1998 tot 2002 doceerde hij ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen; daarna was hij werkzaam als organisatieadviseur. Zijn proefschrift Een pruik van paardenhaar & Over het lezen van een boek (2000) werd genomineerd voor de Gouden Uil. Hij ontving meerdere prijzen voor zijn oeuvre, waaronder de Frans Kellendonkprijs. Maxim Februari presenteerde zich eerder als Marjolijn Februari en M. Drenth von Februar. In 2013 kwam De maakbare man uit, over zijn verandering van vrouw naar nog meer man. Vorig jaar verscheen de roman Klont, waarin de dataficatie van de wereld wordt gethematiseerd.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1381/er-is-iets-dat-heiligheid-heet/

Lees verder

Een scherpe blik op het moderne levensgevoel

Menno van der Beekjaargang 68, nummer 2, april 2018

Tomáš Halíkis een priester in de frontlinie van de moderniteit. Een man die eerst de druk van de communisten op de kerk in Tsjechië heeft gevoeld en daarna de zegeningen van het kapitalisme door zijn land zag stormen. Toen het land nog rood kleurde, moest hij in het geheim tot priester worden gewijd. Nadat het Westen en het geld omarmd waren, bleef er maar een kleine rest Tsjechen over die – toen het eindelijk weer mocht – nog zin hadden naar zijn kerk te komen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1382/een-scherpe-blik-op-het-moderne-levensgevoel/

Lees verder

Ik geloof in God de Schepper

Bert de Leedejaargang 68, nummer 2, april 2018

Willem Maarten Dekker heeft een boeiend boek geschreven. Hij neemt mij in 240 pagina’s mee langs alle aspecten van het christelijk spreken over God als Schepper, en over mens en wereld als schepping, zonder de daarbij opkomende intellectuele, existentiële en culturele vragen uit de weg te gaan. Integendeel – hij pakt ze op, laat gedocumenteerd zien waar de knopen zitten die doorgehakt moeten worden. En Dekker doet dat vervolgens ook. Glashelder.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1383/ik-geloof-in-god-de-schepper/

Lees verder

Christelijke politiek revisited

Robert van Puttenjaargang 68, nummer 2, april 2018

Het gebeurt me niet vaak dat ik een boek, laat staan een intellectueel doorwrocht verhaal, in één ruk uitlees. Meestal vraagt het alledaagse (studeer)werk weer om voorrang, of is het niet continu spannend genoeg, waardoor het uitlezen van een boek op de lange baan raakt. Zo niet bij het lezen van Awaiting the King van James K.A. Smith, dat eind 2017 verscheen. Toen mijn kerstvakantie voorbij was en ik het boek nog niet uit had, bleek ik in de werkweek die volgde niet goed in staat me te concentreren op het schrijven aan mijn proefschrift - totdat ik ook de laatste hoofdstukken tot me had kunnen nemen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1385/christelijke-politiek-revisited/

Lees verder

De barbaar in jezelf onderkennen

Maurits Potappel en Jurian van der Bijljaargang 68, nummer 2, april 2018

De afgelopen decennia is de vraag naar identiteit in het Europese politieke en maatschappelijke debat steeds meer centraal komen te staan. Iemand die zich op allerlei manieren in dit debat mengt, is de Franse filosoof Rémi Brague (Parijs, 1947). Deze emeritus hoogleraar filosofie aan de universiteiten van Parijs (Panthéon-Sorbonne) en München verdient in Nederland meer aandacht. Zijn ideeën over de verhouding tussen Europa en het christendom werpen namelijk een nieuw licht op het huidige identiteitsdebat. Wat is het eigene van de Europese cultuur? En welke rol speelt het christendom daarin? In de zomer van 2016 bezochten wij Brague in Parijs, in zijn woning in het prachtige zestiende arrondissement.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1384/de-barbaar-in-jezelf-onderkennen/

Lees verder