Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 68, nummer 4, augustus 2018

https://wapenveldonline.nl/artikel/1419/redactioneel/

Lees verder

‘Daar gaan wíj niet over, mijnheer Cornelissen’

Herman Oevermans en Jaap de Jongjaargang 68, nummer 4, augustus 2018

‘Ik heb uw tijdschrift bekeken en het is gericht op theologie, filosofie en geschiedenis. Ik vond het nogal zwaar. Je kunt het ook aardig zeggen: het is nogal serieus. Anders dan ik gewend ben, maar ook daarom heb ik “ja” gezegd. Ik doe mee, waarom niet eigenlijk?’ Het is een mooie zomeravond in juni 2018. In de wilde tuin aan de Vondelkade te Zwolle schieten kruid en onkruid gezamenlijk op, hoewel Igor dat betwijfelt, want ‘waarom zou G’d onkruid scheppen? Het zal heus wel ergens goed voor zijn. Al was het maar om de luiwammesen onder ons aan het werk te zetten.’ Aan het einde van de tuin staat een rozenstruik, ‘die stond er al toen ik een kind was’. Verder huizen er bijen, vlinders en hommels. In gesprek met Igor Cornelissen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1420/daar-gaan-wij-niet-over-mijnheer-cornelissen/

Lees verder

Mouna – Rotterdam Centraal

Menno van der Beek en Niek Stamjaargang 68, nummer 4, augustus 2018

https://wapenveldonline.nl/artikel/1421/mouna-rotterdam-centraal/

Lees verder

En toch leef ik

Edward van ’t Slotjaargang 68, nummer 4, augustus 2018

Het schijnt er nogal heftig aan toe te zijn gegaan: een ruzie tussen Paulus en Petrus in Antiochië. De donderende woorden die toen gesproken zijn, echoën tweeduizend jaar later nog na. Hier moet nog altijd een keuze worden gemaakt. Niet zozeer tussen Petrus en Paulus, maar tussen in slaap sukkelen en wakker blijven, tussen een geloof dat alles laat zoals het was en een geloof dat de zaken ondersteboven gooit, tussen (vrome) geesten en de Geest. Een keuze met nog altijd zeer ongemakkelijke consequenties.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1422/en-toch-leef-ik/

Lees verder

Je ziet niet wat je niet ziet

Aart Nederveenjaargang 68, nummer 4, augustus 2018

Op 6 juni jl. sprak Aart Nederveen zijn oratie uit als hoogleraar Toegepaste MR Fysica. Hij liet zien hoe medische beelden steeds nauwkeuriger worden, maar tegelijkertijd functioneren in een medische context die hun betekenis mede bepaalt. Hieronder de bewerkte tekst van zijn rede.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1423/je-ziet-niet-wat-je-niet-ziet/

Lees verder

Thuis in de wereld

Hans Teerdsjaargang 68, nummer 4, augustus 2018

De meeste studenten die ik in Delft bij Bouwkunde tegenkom weten al van jongs af aan dat ze architect willen worden. Al dan niet geïnspireerd door een architect in de familie of in de buurt zijn ze gegrepen door het idee gebouwen te kunnen vormgeven. Zelf had ik als kind een heel ander toekomstbeeld. Ik ben de decaan van mijn middelbare school dankbaar dat hij me wees op het vak ‘stedenbouwkunde’.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1424/thuis-in-de-wereld/

Lees verder

Wie wil er niet gelukkig zijn?

Wessel ten Boomjaargang 68, nummer 4, augustus 2018

We komen deze zin tegen bij onze kerkvader Augustinus, en er zal ongetwijfeld niemand in zijn gemeente zijn geweest die toen zijn hand opstak. Augustinus vervolgt dan ook: ‘Iedereen wil gelukkig zijn!’ Om daarna – de goede luisteraar onder u heeft het al begrepen – natuurlijk te zeggen: Gód is ons hoogste geluk. Tussen die twee punten, dat iedereen gelukkig wil zijn en dat God ons hoogste geluk is, bewegen zich in het volgende betoog mijn gedachten. Wat ik hierbij wil proberen te vermijden is de rol op me te nemen die een dominee tegenwoordig al gauw krijgt toegespeeld: een echte moderne mensenvriend te zijn die natúúrlijk wil dat iedereen gelukkig is, maar alleen waarschuwt niet te overdrijven.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1425/wie-wil-er-niet-gelukkig-zijn/

Lees verder

Geroepen tot weerbaarheid of gedoemd tot kwetsbaarheid?

Geurt Henk Spruytjaargang 68, nummer 4, augustus 2018

https://wapenveldonline.nl/artikel/1426/geroepen-tot-weerbaarheid-of-gedoemd-tot-kwetsbaarheid/

Lees verder

Wegen tot het transcendente

Rinke van Helljaargang 68, nummer 4, augustus 2018

Film staat bekend als de zevende kunstvorm, maar het is wel een kunstvorm die in esthetisch opzicht nogal ambivalent is. De meeste filmliefhebbers houden namelijk helemaal niet van films als kunst, oftewel kunstfilms ('arthouse'). Dat is maar traag en saai. Zo las ik een jaar of vijf geleden in het Nederlands Dagblad een filmrecensie die me altijd is bijgebleven. Het was een bespreking van de veelbekroonde film La Grande Belezza van regisseur Paolo Sorrentino, onder meer winnaar van de prijs voor Beste Film van het Jaar 2013 van de verzamelde Nederlandse Filmrecensenten. De Nederlandse filmrecensenten minus de recensent van het Nederlands Dagblad dan, want die vond er niets aan. ‘La Grande Belezza (De Grote Schoonheid) is een arthousefilm’,  aldus deze recensent. ‘Hij is lang, bijna 2,5 uur, en je hebt geen idee waar hij over gaat.’

https://wapenveldonline.nl/artikel/1427/wegen-tot-het-transcendente/

Lees verder