Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 69, nummer 1, februari 2019

https://wapenveldonline.nl/artikel/1446/redactioneel/

Lees verder

Om een gemeenschappelijk huis

Pieter Jan Dijkmanjaargang 69, nummer 1, februari 2019

Op Oudejaarsdag toog ik, de kou trotserend, samen met dochter en zoon naar het strand bij Duindorp om de opbouw te bekijken van het houten gevaarte dat in de nacht van Oud en Nieuw voor een vlammenzee moest zorgen. Een kilometer verderop, bij de rivalen van Scheveningen, zou het vreugdevuur die nacht een angstaanjagende vuurregen worden. Wij aanschouwden de torenbouw. De vreugdevuren werden in 2014 nationaal erfgoed en je gunt je kinderen toch een culturele opvoeding.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1447/om-een-gemeenschappelijk-huis/

Lees verder

Leven alsof het glas altijd halfvol is?

Bert de Leedejaargang 69, nummer 1, februari 2019

 ‘…door Hem (Christus) zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.’ Juist toen ik mij zette tot het schrijven van een bijbelschets n.a.v. deze beroemde passage uit de Kolossenzenbrief, las ik een interview met de Amerikaanse schrijfster Marilynne Robinson (Trouw 12 januari 2019). Daaruit trof mij deze uitspraak van Robinson: ‘Goede mensen zijn interessanter dan slechte’. Daarom schrijft zij bij voorkeur over mensen die het goede willen doen. Goedheid vraagt veel meer creativiteit dan slechtheid, aldus Robinson. Slechtheid, het slechte doen, is gevolg van verslaving aan eigenbelang. Zij die slechte dingen doen, zijn in wezen onvrij, gedetermineerd, voorspelbaar. Het goede doen daarentegen is keuze, is een daad van vrijheid.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1448/leven-alsof-het-glas-altijd-halfvol-is/

Lees verder

Rolmodellen gevraagd

Andries Kneveljaargang 69, nummer 1, februari 2019

https://wapenveldonline.nl/artikel/1449/rolmodellen-gevraagd/

Lees verder

Kan transcendentie doorbreken in het onderwijs?

Herman Oevermans en Daniëlle van de Koot-Deesjaargang 69, nummer 1, februari 2019

Wat is dat eigenlijk, goed onderwijs? Gaat het dan om het ontwikkelen van competenties en het behalen van ‘leeropbrengsten’? Kun je de effectiviteit van leerprocessen meten? En is de docent nog wel nodig? Gaat het niet meer om het begeleiden van leerlingen en faciliteren van leerprocessen zodat leerlingen en studenten zelf betekenis geven? Zomaar wat onderwijsjargon.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1450/kan-transcendentie-doorbreken-in-het-onderwijs/

Lees verder

Geschrapte teksten

Ger Grootjaargang 69, nummer 1, februari 2019

Op 29 december 1978 trad in Spanje de democratische constitutie in werking, die officieel een einde maakte aan de Franquistische staat. Drie weken eerder was ze bij referendum met een overweldigende meerderheid door de Spaanse bevolking aangenomen. De veertigste verjaardag daarvan was reden genoeg voor een feestje, vonden Parlement en Senaat eendrachtig. In de afgelopen wintermaanden stelden zij hun gebouwen open voor  de kunstmanifestatie El poder del arte, ‘De macht van de kunst’, die de omslag van dictatuur naar democratie luister bijzette en het contrast onderstreepte tussen kneveling en vrijheid.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1451/geschrapte-teksten/

Lees verder

Άγνωστο / Onbekend – Dodenakker op Lesbos

Menno van der Beek en Niek Stamjaargang 69, nummer 1, februari 2019

https://wapenveldonline.nl/artikel/1453/Άγνωστο-onbekend-dodenakker-op-lesbos/

Lees verder

Een pleidooi voor primaire kleuren

Arjan Plaisierjaargang 69, nummer 1, februari 2019

‘Onze hoop, broeders en zusters, is niet gevestigd op deze tijd, niet op deze wereld, niet op het soort welvaart dat mensen verblindt die God vergeten. Wij christenen moeten voor eens en voor altijd beseffen dat we geen christen geworden zijn met het oog op tijdelijk geluk. Nee, met het oog op iets anders: iets wat God ons nu al belooft maar wat de mens nog niet kan bevatten.’

https://wapenveldonline.nl/artikel/1452/een-pleidooi-voor-primaire-kleuren/

Lees verder

Het beroep op ‘schepping’ in de ethiek

Gerard den Hertogjaargang 69, nummer 1, februari 2019

In de afgelopen tijd is er in de stille, nu en dan oplaaiende discussie binnen orthodox-protestants Nederland over hoe om te gaan met homoseksualiteit ineens een steen in de vijver gegooid die voorlopig nog wel de nodige kringen zal veroorzaken. Die steen heeft een element in de discussie gebracht dat weliswaar niet nieuw is, maar – als ik het goed zie – niet prominent meespeelde. Het ene ‘kamp’ beriep zich vooral op de Bijbel, waarin nergens in positieve zin over homoseksueel geslachtsverkeer gesproken wordt. Het andere schermde met hermeneutiek en betoogde dat hoe wij vandaag seksualiteit beleven als horend bij onze identiteit zo sterk verschilt van wat we in de Bijbel tegenkomen dat we er met een direct beroep op de Heilige Schrift niet uitkomen. Nu is er dan via de zogenoemde Nashville-verklaring ineens het beroep op de schepping: God heeft de mens als man en vrouw geschapen en ‘dus’ is het huwelijk van een man en vrouw de ‘scheppingsorde’ en zijn andere relatievormen contrabande. In dit artikel wil ik bij die benadering enige kanttekeningen plaatsen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1454/het-beroep-op-schepping-in-de-ethiek/

Lees verder

‘Mijn prediking, excellentie, is mij ernst’

Kees van Ekrisjaargang 69, nummer 1, februari 2019

In Maart 1948, terwijl de ‘politionele acties’ gaande zijn, preekt ds Jan Buskes over een tekst uit Johannes 18:38. De preek gaat over de vraag van Pilatus, de politicus, aan Jezus: ‘Wat is waarheid?’ Buskes benoemt in de preek de absolute claim van Jezus, over zijn identiteit, en de keuzes waar hij op aandringt. Dat botst met Pilatus. Buskes portretteert hem als een milde en tolerante man, behalve wanneer hij geconfronteerd wordt met alternatieve waarheidsclaims tegenover die van Rome. Dan wordt hij giftig en gewelddadig. Op dat moment in de preek vindt een fascinerend incident plaats. Buskes noemt, bijna achteloos, wat voorbeelden van contemporaine buitensporige vormen van staatsgeweld: de concentratiekampen van Hitler, de galgen van Dimitrov, de kampongs van generaal Spoor. [1]

https://wapenveldonline.nl/artikel/1455/mijn-prediking-excellentie-is-mij-ernst/

Lees verder

Het grote verhaal aan het kleine gekoppeld

Rinke van Helljaargang 69, nummer 1, februari 2019

Schoonheid in eenvoud – simpeler laat het ontroerende drama Roma van de Mexicaanse regisseur Alfonso Cuarón zich niet samenvatten. Een klein verhaal over een eenvoudig kindermeisje, dat de intimiteit van het verhaal overstijgt door de prachtige zwart-witte beelden waarin het verfilmd is. Daarmee wordt de kijker niet alleen in het verhaal van Cleo getrokken, maar wordt bovendien een knappe verbinding gemaakt met het sociaal-maatschappelijke klimaat in het Mexico van de jaren zeventig van de vorige eeuw.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1456/het-grote-verhaal-aan-het-kleine-gekoppeld/

Lees verder