Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 69, nummer 3, juni 2019

https://wapenveldonline.nl/artikel/1468/redactioneel/

Lees verder

Eigenbelang en gedeeld belang

Jelle van Baardewijkjaargang 69, nummer 3, juni 2019

Er is de laatste tijd nogal wat geschreven over de vermeende immoraliteit van het bedrijfsleven. Naar voorbeelden hoeft men nooit lang te zoeken, het nieuws wemelt ervan: Heineken kwam recentelijk in opspraak vanwege bierverkoop in Afrika met inzet van prostituees. Een rechter oordeelde dat Deliveroo zijn fietsbezorgers te weinig betaalt. Unilever doet pogingen om te vergroenen maar blijkt toch primair gericht op aandeelhouderswaarde. En dan is er nog het onthutsende beeld dat de Panama Papers van Nederland schetsen: ons land blijkt een belastingparadijs van het kaliber Kaaimaneilanden te zijn, waarin zelfs Shell – toch lange tijd ’s lands economische trots – in 2018 überhaupt geen belasting betaalde over een miljardenwinst. [1]

https://wapenveldonline.nl/artikel/1469/eigenbelang-en-gedeeld-belang/

Lees verder

Botsende werelden, zo mogelijk zonder geweld

Bert de Leedejaargang 69, nummer 3, juni 2019

Zullen onze (klein-)kinderen in vrede samen leven in het multicultureel, multireligieus, multi-etnisch, pluralistisch Europa van de toekomst? En hoe ben je daar, en vooral: hoe blijf je daar christen? Of nog breder: kun je daar godsdienstig zijn en je godsdienst ritueel en moreel uitleven, als christen, moslim, jood?

https://wapenveldonline.nl/artikel/1478/botsende-werelden-zo-mogelijk-zonder-geweld/

Lees verder

Liturgie als levenshouding

Aldert van de Kampjaargang 69, nummer 3, juni 2019

‘Liturgie en ritueel zijn terug van weggeweest’ was te lezen in het Nederlands Dagblad van 17 januari 2019 [1]. Deze uitspraak werd gedaan op de conferentie van de Vereniging voor Theologie, waar nagedacht werd over de hernieuwde aandacht voor ritueel, liturgie en zintuiglijkheid. Illustrerend voor deze terugkeer is dat een dag later in dezelfde krant een interview stond met de anglicaanse priester Tish Warren. Daarin werd ingegaan op de betekenis van ritueel en liturgie naar aanleiding van haar boek Liturgie van het alledaagse, heilige gebruiken in het gewone leven. De kern van haar verhaal: ‘Liturgie is niet enkel de manier waarop we een kerkdienst vormgeven, het zijn de gewoonten en gebruiken die je vormen tot wie je bent’ [2].

https://wapenveldonline.nl/artikel/1470/liturgie-als-levenshouding/

Lees verder

Heilige Geest of pure nostalgie?

Andries Kneveljaargang 69, nummer 3, juni 2019

https://wapenveldonline.nl/artikel/1471/heilige-geest-of-pure-nostalgie/

Lees verder

Klaas Dijkhoff en zijn Jacobijnse liberalisme

Ger Grootjaargang 69, nummer 3, juni 2019

Het was maar een discussiestuk, een deftig woord voor een proefballonnetje. Maar wat VVD-voorman Klaas Dijkhoff enkele maanden geleden onder de titel Liberalisme dat werkt voor mensen naar voren bracht was betekenisvoller dan de oprisping van een politicus op zoek naar een profiel. Het was kenmerkend voor de verandering die het liberalisme aan het doormaken is. En in het verlengde daarvan voor verschuivingen in het denken over de verhouding tussen staat en maatschappij, ook buiten de liberale sfeer. Geruststellend is dat allemaal niet.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1472/klaas-dijkhoff-en-zijn-jacobijnse-liberalisme/

Lees verder

De lokroep om over de drempel te stappen

Arjan Plaisierjaargang 69, nummer 3, juni 2019

In de plastische Statenvertaling is psalm 34:8 vertaald als ‘Smaakt en ziet dat de Heer goed is’. De Nieuwe Bijbelvertaling blijft wat achter met ‘Proef en geniet de goedheid van de Heer’: het oog dat ziet heeft het loodje gelegd. Erg kwalijk zullen we het de vertalers niet nemen, want ook bij Petrus, die deze tekst citeert (1 Petr. 2:3), blijft alleen het smaken of proeven over. Hoe dan ook, smaken, proeven, zien, dat is het passende antwoord op de goedheid van de Heer.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1473/de-lokroep-om-over-de-drempel-te-stappen/

Lees verder

Een paleis in de tijd

Robert van Puttenjaargang 69, nummer 3, juni 2019

Juist op het moment waarop we hem als samenleving het meest nodig lijken te hebben, lijkt hij steeds onbereikbaarder voor ons te worden: de wekelijkse rustdag. Terwijl steeds vaker alarmerende signalen doordrongen tot nationale media en de politiek over prestatiedruk en burn-out onder alle generaties, maar in het bijzonder die van twintigers en dertigers, wordt gelijktijdig even hard doorgewerkt aan de verdere afschaffing van de zondagsrust en de openstelling van winkels op zondag. Zo is in de nasleep van de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar zondagsrust in veel gemeenten verder opengebroken bij de vorming van nieuwe coalities, juist ook in de Bijbelgordel.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1474/een-paleis-in-de-tijd/

Lees verder

Sint Jan in Den Bosch – Libera nos

Menno van der Beek en Niek Stamjaargang 69, nummer 3, juni 2019

https://wapenveldonline.nl/artikel/1475/sint-jan-in-den-bosch-libera-nos/

Lees verder

Geloof en kerk in tijden van tatoeages en cyberpesten

Harmen van Wijnenjaargang 69, nummer 3, juni 2019

Wat hebben tatoeages, cyberpesten en romantische e-commerce met elkaar te maken? Deze bijzondere combinatie van thema's komt aan de orde in het boekje De vloeibare generatie dat eerder dit jaar verscheen in het Nederlands. [1] Het is een dun (95 pagina's) en in meerdere opzichten bijzonder boekje. In de eerste plaats omdat het de laatste pennenvruchten bevat van de vorig jaar overleden socioloog Zygmunt Bauman. Maar het is ook bijzonder omdat het een dialoog is tussen de oude wijze Bauman en een jonge associatieve dertiger, Thomas Leoncini. Deze Italiaanse journalist en schrijver voerde met Bauman in de laatste maanden van diens leven een correspondentie over veranderingen in het derde millennium. En via de genoemde – ogenschijnlijk opmerkelijke – thema’s proberen ze de patronen in onze veranderende samenleving te duiden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1476/geloof-en-kerk-in-tijden-van-tatoeages-en-cyberpesten/

Lees verder

Het kwaad in films

Rinke van Helljaargang 69, nummer 3, juni 2019

Een van de meest fascinerende vragen over het kijken naar films is deze: waarom ben je als toeschouwer zo geneigd mee te leven met hoofdpersonen, ook als deze het pure kwaad belichamen? Sommige seriemoordenaars behoren zelfs tot de meest geliefde filmpersonages;  denk aan Dexter Morgan uit de televisieserie Dexter of Hannibal Lector uit Silence of the Lambs. In de nieuwe film van de veelbekroonde regisseur Fatih Akin, Der goldene Handschuh, staat ook een gevreesde seriemoordenaar centraal.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1477/het-kwaad-in-films/

Lees verder