Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 73, nummer 2, april 2023

https://wapenveldonline.nl/artikel/1690/redactioneel/

Lees verder

‘Natuur is meer dan een uitruil van getallen’

Herman Oevermans en Aart Nederveenjaargang 73, nummer 2, april 2023

In het najaar moet het gebeuren. Dan solliciteert Arita Baaijens (1956) bij de Noordzee. Ze hoopt te worden aangenomen op de functie ‘spreker voor het leven in de zee’. Ze wil in die hoedanigheid onze ‘bazige’ omgang met de zee ombuigen naar een meer respectvolle. Ook is ze voornemens ‘zees’ te leren, de taal van de zee. Om daarmee de technocratische en functionele Nederlandse taal te ‘herwilderen’ tot een meer ‘ziltige en poëtische taal’ waarmee mens en zee elkaar kunnen verstaan.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1691/natuur-is-meer-dan-een-uitruil-van-getallen/

Lees verder

Aangewezen op gelaat en Geest

Willem Katerjaargang 73, nummer 2, april 2023

‘Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst,
Ontneem hun de adem en het is met hen gedaan,
Dan keren zij terug tot stof dat zij waren.
Zend uw adem en zij worden geschapen,
Zo geeft U de aarde een nieuw gelaat’

https://wapenveldonline.nl/artikel/1692/aangewezen-op-gelaat-en-geest/

Lees verder

De wereld is sektarisch, de kerk katholiek

Arjan Plaisierjaargang 73, nummer 2, april 2023

Volgens Wikipedia staat kerk voor ‘een georganiseerde groep die bepaalde standpunten, met name christelijke, aanhangt’. Het ‘met name christelijke’  is saillant, maar afgezien daarvan weerspiegelt deze definitie goed hoe in onze postchristelijke tijd tegen de kerk wordt aangekeken. De kerk lijkt op een partij, of een vereniging, waarin ‘bepaalde standpunten’ het bindende element vormen. Deze groep wordt in onze tijd gesitueerd in de privésector van het leven. Het is een groep die alleen via eventuele christelijke partijen een relatie tot de staat heeft, waardoor ‘christelijke standpunten’ invloed op het leven van de staat hebben, maar er is geen directe relatie tussen kerk en staat.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1693/de-wereld-is-sektarisch-de-kerk-katholiek/

Lees verder

Gaan we nog goed?

Eric Bouterjaargang 73, nummer 2, april 2023

Kun je aan geboortekaartjes aflezen hoe het gaat met Nederland? Paul van Tongeren doet dit en maakt zich zorgen. Ons leven verliest betekenis, aldus Van Tongeren. Als denker des vaderlands heeft hij ons twee jaar lang een weg willen wijzen. Maar die weg biedt nog geen zicht op herwinning van betekenis.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1694/gaan-we-nog-goed/

Lees verder

Wekelijks viaductprotest

Menno van der Beek en Niek Stamjaargang 73, nummer 2, april 2023

https://wapenveldonline.nl/artikel/1695/wekelijks-viaductprotest/

Lees verder

Storende herinneringen

Leonard van Aalstjaargang 73, nummer 2, april 2023

Nederlandse militairen gebruikten tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog extreem geweld. Dat bleek uit het rapport Over de Grens dat het NIOD begin 2022 publiceerde. De ophef in de samenleving was groot. Het extreme geweld bestond uit onder andere buitengerechtelijke executies, verkrachtingen, martelingen, wraakacties, gijzelingen, plunderingen en het platbranden van dorpen. Dit geweld ging toen ook al in tegen ‘breed gedeelde normen en waarden’ van de samenleving. Toch heeft het decennia geduurd voordat de Nederlandse staat daadwerkelijk erkende wat onder haar verantwoordelijkheid in Indonesië door sommige militairen is aangericht. 

https://wapenveldonline.nl/artikel/1696/storende-herinneringen/

Lees verder

Vrijheid om te spreken

Gert Jan van der Heidenjaargang 73, nummer 2, april 2023

In academische kringen speelt de afgelopen tijd de vraag naar academische vrijheid en de verhouding ervan tot de vrijheid van meningsuiting weer op. De discussie rondom Laurens Buijs’ uitlatingen over non-binariteit aan de Universiteit van Amsterdam, het verbod dat Mattias Desmet van de Universiteit van Gent kreeg opgelegd zijn boek te gebruiken in het onderwijs dat hijzelf verzorgt en het ontslag van Susanne Täuber aan de Rijksuniversiteit Groningen om wat ze schreef over de effectiviteit – om eens een eufemisme te gebruiken – van de Rosalind Franklin Fellowship aldaar, zijn hier sprekende voorbeelden van.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1697/vrijheid-om-te-spreken/

Lees verder

Ridicuul en ongemakkelijk

Gertjan Schuttejaargang 73, nummer 2, april 2023

In zijn films toont Ruben Östlund zich meester van het sociale ongemak. Zijn laatste film, Triangle of Sadness, bevat een lichtvoetige toets die zijn veelzijdigheid bevestigt.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1698/ridicuul-en-ongemakkelijk/

Lees verder