Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 73, nummer 3, juni 2023

https://wapenveldonline.nl/artikel/1699/redactioneel/

Lees verder

‘Mensen kunnen best met grenzen leven en toch vreugdevol delen’

Herman Oevermans en Aart Nederveenjaargang 73, nummer 3, juni 2023

De uitslag van de provinciale statenverkiezingen heeft duidelijk gemaakt dat een technocratisch bestuur grote weerstand oproept. In een samenleving die 24 uur per dag online is maar tegelijk steeds minder hechte gemeenschappen kent, is een overheid op afstand die zich hult in onpersoonlijk jargon een doodlopende weg. Om mensen te overtuigen is wat anders nodig volgens techniekfilosofe Martijntje Smits (1966). Ze breekt een lans voor de commons. Niet de overheid, niet de markt, maar de burger zelf is aan zet.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1700/mensen-kunnen-best-met-grenzen-leven-en-toch-vreugdevol-delen/

Lees verder

De catastrofe niet weg geloven

Edward van ’t Slotjaargang 73, nummer 3, juni 2023

Begin over Job, en mensen spitsen hun oren. Want als het over Job gaat, gaat het over mij. Of over iemand die ik goed ken. Het woord ‘catastrofe’ krijgt hier een gezicht. Pijn waar je niet zomaar omheen kunt. Ieder woord zegt dan te weinig. Of te veel. Als Jobs vrienden bij hem komen zitten, doen ze er zeven dagen het zwijgen toe. En zeven nachten. Intens zwijgen. Maar als Job dan begint te spreken, kunnen zij hun mond ook niet meer houden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1701/de-catastrofe-niet-weg-geloven/

Lees verder

Het gebed als rouw, rouw als gebed

Mac Loftinjaargang 73, nummer 3, juni 2023

Onder de vele bezwaren die Fiedrich Nietzsche in De Antichrist formuleerde tegen het christendom raakt er één me harder dan de rest. Hij beschuldigt de volgelingen van Jezus ervan, te beginnen bij diens eerste discipelen, dat ze zich nooit bij de pijn en de rouw van Jezus’ dood hebben kunnen neerleggen. Nietzsche ziet de hele christelijke traditie als één grote weigering om dit verlies van de stichter te accepteren, één grote vlucht bij het gevoel vandaan ‘tot in de fundamenten geschokt en teleurgesteld te zijn’, richting veilige verhalen die beloven dat de teleurstelling zal worden hersteld en het verlies ongedaan gemaakt.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1702/het-gebed-als-rouw-rouw-als-gebed/

Lees verder

De zelfopofferingsgroep

Maria Groen-Blokhuisjaargang 73, nummer 3, juni 2023

https://wapenveldonline.nl/artikel/1703/de-zelfopofferingsgroep/

Lees verder

Ongenadig schuren langs de ziel

Bart Jan Spruytjaargang 73, nummer 3, juni 2023

Blaise Pascal (1623 – 1662) was een geniaal wis- en natuurkundige, en een diepzinnig verdediger van de waarheid van het christelijk geloof. Dat geloof is waar, omdat het de enig juiste verklaring voor de dubbelzinnigheid van onze natuur biedt. Maar dat inzicht is niet zomaar gemakkelijk toepasbaar.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1704/ongenadig-schuren-langs-de-ziel/

Lees verder

Het transparante zelf

André Groenendijkjaargang 73, nummer 3, juni 2023

In onze maatschappij verhouden we ons op een ingewikkelde manier tot ons ‘zelf’. Enerzijds worden we aangemoedigd assertief en authentiek te zijn: ‘wees jezelf’ is het categorisch imperatief van menig zelfhulpboek. Anderzijds voelen we de verstikkende eenzaamheid van dit autonome zelf en een diep verlangen om de vervreemding te overwinnen, de vervreemding van anderen, van de aarde en van het goddelijke (of welke naam er ook gegeven wordt aan de ons overstijgende dimensie). Velen worden door dit verlangen oostwaarts gedreven, richting zen en boeddhisme (of de gepopulariseerde varianten hierop zoals mindfulness), waar een eenheid wordt beloofd met het ‘al’ waarin het zelf juist niet langer is. Kortom: het zelf is een probleem.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1705/het-transparante-zelf/

Lees verder

Vrijdaggebed – Vader en zoon

Menno van der Beek en Niek Stamjaargang 73, nummer 3, juni 2023

https://wapenveldonline.nl/artikel/1706/vrijdaggebed-vader-en-zoon/

Lees verder

De naastenliefde als voorspel voor politiek handelen

Pieter de Wittejaargang 73, nummer 3, juni 2023

De Nederlandse vertaling van Der Liebesbegriff bei Augustin verschijnt niets te vroeg. Bijna een eeuw nadat Hannah Arendt haar proefschrift voltooide en publiceerde (1928/1929) kan het Nederlandse lezerspubliek nu kennismaken met Het liefdesbegrip bij Augustinus (LBA), dankzij het uitstekende werk (of de ‘arbeid’) van Mark Wildschut, die eerder onder meer Heideggers Sein und Zeit vertaalde.[1] Aangezien een groot deel van het oeuvre van Arendt reeds in het Nederlands beschikbaar is, kan men zich afvragen waarom dit intrigerende vroege werk nooit eerder in onze taal werd gepubliceerd.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1707/de-naastenliefde-als-voorspel-voor-politiek-handelen/

Lees verder