Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 73, nummer 6, december 2023

https://wapenveldonline.nl/artikel/1726/redactioneel/

Lees verder

‘Door onze god-loosheid ontstonden de grootste tirannieën én de klimaatcrisis.’

Hilbrand Rozemajaargang 73, nummer 6, december 2023

Op welke punten kan de oosterse orthodoxie een wegwijzer zijn? Kan het helpen de weg te hervinden naar heiligheid en mysterie in de schepping? Paul Kingsnorth weet zeker van wel. Hij was atheïst en noemt zich nu, tot zijn eigen verbijstering, christen. In Ierland sprak ik met hem, over de kracht van de oosterse orthodoxie als bron voor toekomstig handelen. 

https://wapenveldonline.nl/artikel/1727/door-onze-god-loosheid-ontstonden-de-grootste-tirannieen-en-de-klimaatcrisis/

Lees verder

Storm en lof

Edward van ’t Slotjaargang 73, nummer 6, december 2023

Het stormt in de Bijbel niet vaak zo hard als in Psalm 29. Bulderend gaat de wind over de zee, tegen een zwarte lucht loeit de storm. Aan land striemt de regen bijna horizontaal door de lucht, boomtakken waaien met de hoos mee, bladeren laten los. Op de hoogte van Libanon staan machtige ceders te kreunen in de storm, en als dan de bliksem inslaat, splijten die reusachtige bomen als lucifershoutjes. Bij de dreunende donder staan de bergen te trillen, ze lijken zelfs de lucht in te springen, ze dansen als een kalf, als het jong van een wilde stier. In de vlakte lijkt de grond ook wel te beven, en hinden en geiten die niet op tijd zijn weggekomen werpen spontaan hun jongen bij het geraas van de volgende donderklap. De storm prijst de HEER, zegt de Psalm. – Prijst de storm de HEER?

https://wapenveldonline.nl/artikel/1728/storm-en-lof/

Lees verder

Catastrofe, crisis, momentum

Gerard den Hertogjaargang 73, nummer 6, december 2023

De jaarserie In de schaduw van catastrofes schetst een onheilspellend beeld. Laten we het allemaal over ons heenkomen, of is er een uitweg? ‘Ook de moedigste onder ons heeft slechts zelden de moed tot datgene wat hij eigenlijk weet,’[1] schreef Nietzsche. We hebben de geestelijke ruimte van de Schriften nodig om te beseffen wat er speelt en waartoe we geroepen zijn.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1729/catastrofe-crisis-momentum/

Lees verder

Lumen

Menno van der Beek en Niek Stamjaargang 73, nummer 6, december 2023

https://wapenveldonline.nl/artikel/1730/lumen/

Lees verder

Zingen als sacrament

Jan Hagejaargang 73, nummer 6, december 2023

In de 350 liederen die Willem Barnard naliet strijden theoloog en dichter om de voorrang. Samen met twee banden toelichtende teksten is er een goudmijn voor liturg, musicus en liefhebber ontsloten.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1731/zingen-als-sacrament/

Lees verder

Memento tempori

Robert van Puttenjaargang 73, nummer 6, december 2023

Als tiener leerde ik op school het verschil tussen de middeleeuwse en de moderne levenshouding aan de hand van twee Latijnse termen: memento mori en carpe diem. Het eerste betekent ‘gedenk te sterven’, bedenk dat je eindig bent en ‘tot stof zult wederkeren’, zoals psalm 90 het zegt. Dit was de middeleeuwse levenshouding, die gestempeld werd door eeuwigheidsbesef, wat zorgde voor ernst in het alledaagse leven. De ontluikende renaissance stelde daartegenover de tweede term, ‘pluk de dag’, geniet van het leven dat je nu leidt. Ook hier is het besef van vergankelijkheid aanwezig, maar is de ernst veranderd in vrolijkheid. Het is een hedonistisch perspectief.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1732/memento-tempori/

Lees verder

Verlangen naar geborgenheid

Ronald van Stedenjaargang 73, nummer 6, december 2023

Bewakingscamera’s en intelligente deurbellen rukken op in de Nederlandse woonwijk. En tegelijk laten onderzoeken zien dat inbraken helemaal niet toenemen. Er is meer aan de hand. Onderhuids  sluimert er maatschappelijk onbehagen dat iets te maken heeft met secularisering en de ik-gerichtheid in de samenleving. De christelijke traditie biedt een hoopvol alternatief. Staan we aan de vooravond van een sociale omwenteling?

https://wapenveldonline.nl/artikel/1733/verlangen-naar-geborgenheid/

Lees verder

Het einde

Gert-Jan van der Heidenjaargang 73, nummer 6, december 2023

https://wapenveldonline.nl/artikel/1734/het-einde/

Lees verder