Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 73, nummer 1, februari 2023

https://wapenveldonline.nl/artikel/1682/redactioneel/

Lees verder

In de schaduw van catastrofes

Herman Oevermans en Aart Nederveenjaargang 73, nummer 1, februari 2023

Laten we maar met de deur in huis vallen: we leven in de schaduw van catastrofes. We kunnen dat met cijfers aantonen, maar het is evengoed een toenemend besef dat in de lucht zit. Juist de combinatie van die twee maakt deze tijd extra spannend. Sinds de coronacrisis kennen we allemaal de ervaring van iets dat opeens stopt. We zagen lege straten en hier en daar zelfs een run op voorraden. Opeens maakte angst zich van ons meester. Het zou zomaar vaker kunnen gebeuren. Welke film zal zich nog meer naar het dagelijkse leven gaan verplaatsen?

https://wapenveldonline.nl/artikel/1683/in-de-schaduw-van-catastrofes/

Lees verder

Zeemonsters

Edward van ’t Slotjaargang 73, nummer 1, februari 2023

Instemmen met zeemonsters. Dat is waar het ook in de schaduw van catastrofes om gaat. We komen die zeemonsters tegen in een Psalm tegen waarin hemel, zee en aarde worden opgeroepen te zingen voor God.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1684/zeemonsters/

Lees verder

‘De Schriften zijn altijd teksten die ons roepen’

Herman Oevermans en Edward van ’t Slotjaargang 73, nummer 1, februari 2023

Rinse Reeling Brouwer (op 1 januari dit jaar 70 geworden) durft een eigen weg te gaan. In 1971 ging hij studeren; het werd theologie op een moment waarop veel van zijn kennissen uit de wereld van de Nederlandse Christen-Studenten Vereniging (NCSV) die theologie studeerden ermee ophielden. De Schriften hadden hem geraakt en dat is een leven lang zo gebleven. Tijdens ons gesprek in zijn appartement aan het IJ blijkt dat onder meer als hij uitroept het onbegrijpelijk te vinden dat de stikstofcrisis niet leidt tot kerkelijk spreken. ‘De aarde is des Heren, kun je dan zo met levende medeschepselen omgaan zoals wij massaal doen in de intensieve landbouw? Kun je orthodox zijn en zo alle bijbelse regels over in eerbied omgaan met alle leven ongelezen laten? Calvijn deed dat echt anders in zijn Geneefse tijd.’

https://wapenveldonline.nl/artikel/1685/de-schriften-zijn-altijd-teksten-die-ons-roepen/

Lees verder

De nutteloosheid van rust

Robert van Puttenjaargang 73, nummer 1, februari 2023

Een kleine tien jaar geleden publiceerde ik in Wapenveld mijn eerste beschouwing over de prestatiemaatschappij. Het was het begin van een decennium nadenken, schrijven en spreken over een thema dat mijzelf en vele tijdgenoten onder de huid zit: prestatiedruk, onrust en stress. Het artikel destijds was grotendeels een beschouwing van de maatschappelijke en culturele achtergronden en sloot af met het vermoeden dat de christelijke traditie remedies bevat en een radicaal perspectief geeft op ontspannen leven.[1] In de jaren die volgden ben ik dat vermoeden verder gaan verkennen.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1686/de-nutteloosheid-van-rust/

Lees verder

Een tijd van oorlog

Wout Bisschopjaargang 73, nummer 1, februari 2023

Kort na de Russische inval zat ik aan tafel met een Oekraïens echtpaar dat net was gevlucht. Devote, baptistische christenen. Ze waren opgevangen door familie, en ik hield hen gezelschap. Gedurende die avond vertelden ze iets over hun ervaringen en overwegingen. Later realiseerde ik me dat ze niet primair waren gevlucht voor bommen en Russen. Ze waren gevlucht voor de dienstplicht.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1687/een-tijd-van-oorlog/

Lees verder

Baat – Collectetellers op toogdag Hersteld Hervormde Mannenbond

Menno van der Beek en Niek Stamjaargang 73, nummer 1, februari 2023

https://wapenveldonline.nl/artikel/1688/baat-collectetellers-op-toogdag-hersteld-hervormde-mannenbond/

Lees verder

Niet ver van ieder van ons

Jordi van Kleeffjaargang 73, nummer 1, februari 2023

Vanuit een vrijzinnige invalshoek presenteert Rick Benjamins een theologie die mensen er bewust van wil maken dat het debat over bestaan of niet bestaan niet het laatste is wat er over God gezegd kan worden. Hij trekt nieuwe sporen door het land van afbraak dat de deconstructiefilosofen hebben achtergelaten. Het einde van de metafysica betekent niet dat er niks zinnigs meer gezegd kan worden over God en de werkelijkheid. Het is eerder zo dat God, de mensen en de werkelijkheid fungeren als elkaar overlappende cirkels die een wederzijdse afhankelijkheid impliceren.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1689/niet-ver-van-ieder-van-ons/

Lees verder