Archief

Redactioneel

Aart Nederveenjaargang 72, nummer 6, december 2022

https://wapenveldonline.nl/artikel/1672/redactioneel/

Lees verder

‘We zijn allemaal slachtoffers en daders’

Daniëlle van de Koot-Dees en Wim Dekkerjaargang 72, nummer 6, december 2022

‘Dit kan echt niet’, schreef Almatine Leene in haar eerste column voor het Nederlands Dagblad, eenmaal terug op Nederlandse bodem na haar remigratie. Zonder dit te weten kozen we bijna hetzelfde thema voor de jaarserie van Wapenveld en reisden we af naar de pastorie in het Overijsselse Hattem, waar Leene sinds 2020 predikant is. Er waren immers al voldoende redenen haar eens te interviewen, want ze is onderdeel geworden van verschillende controversen in christelijk Nederland. Ze promoveerde op ‘de vrouw in het ambt’ toen daar in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) nog geen ruimte voor was, werd daar vervolgens de eerste vrouw die het ambt van predikant bekleedt, deelde een me-too-ervaring en schreef met René Erwich recentelijk het boek Vuur dat nooit dooft (‘gender, seksualiteit en theologie in gesprek’), dat werd genomineerd voor het beste theologische boek van 2022 (winnaar werd Willem Jan Otten met Zondagmorgen). We zijn benieuwd naar Leenes ervaringen met ‘dit kan echt niet meer’ en ‘dit kun je niet maken’, maar ook naar haar drijfveren om steeds de plek waar het schuurt op te zoeken.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1673/we-zijn-allemaal-slachtoffers-en-daders/

Lees verder

Baruch, niet alleen in het lijden

Willem Katerjaargang 72, nummer 6, december 2022

‘Zou jij dan voor jezelf naar iets bijzonders streven? Doe dat niet, want Ik zal onheil brengen over al wat leeft – spreekt de HEER – maar jou laat Ik je leven behouden, waar je ook naartoe gaat’ (Jeremia 45:5).
In september vroeg een columniste in de zaterdagse Trouw aandacht voor de app How we feel. Het idee? Via deze app geeft de gebruiker een aantal keer per dag aan hoe het gemoed ervoor staat, van ‘blij’ tot ‘bang’.  Het doel? ‘To help everyone better understand their own emotions’, aldus de makers. Jaja. En dan het liefst zo dat je er een beetje grip op krijgt. Het schiet zomaar even door je heen bij het lezen van zo’n intermezzo als Jeremia 45: How we feel, Baruch, ‘gezegende’?

https://wapenveldonline.nl/artikel/1674/baruch-niet-alleen-in-het-lijden/

Lees verder

Realisme als evenwichtsoefening

Simon Polinder en Clemens van den Bergjaargang 72, nummer 6, december 2022

Nog niet zo lang geleden hield microbioloog Rosanne Hertzberger bij de opening van het academisch jaar van de Protestantse Theologische Universiteit een pleidooi voor de eigenheid van de academische theologie: ‘Omdat sommige dingen niet in data te vatten zijn.’ Helaas weerhield dat de Faculteit Theologie en Godsdienstwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen er niet van, te besluiten in het vervolg de term theologie uit haar naam te schrappen. Je zou daardoor bijna vergeten dat het in het grootste deel van de vorige eeuw volstrekt gebruikelijk was om vanuit de theologie politieke en sociale vraagstukken te agenderen en daarvoor oplossingen aan te dragen. Dat geldt ook voor het vakgebied van de internationale betrekkingen en daarbinnen de politieke integratie van Europa, hoewel deze verbintenis vaak wordt genegeerd of zelfs ontkend. In dit artikel, gebaseerd op onze beider proefschriften, laten we dat zien.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1675/realisme-als-evenwichtsoefening/

Lees verder

Een pantoum voor een soldaat

Menno van der Beek en Niek Stamjaargang 72, nummer 6, december 2022

https://wapenveldonline.nl/artikel/1676/een-pantoum-voor-een-soldaat/

Lees verder

Over kanjers en kernkwaliteiten

Petronelle Baardajaargang 72, nummer 6, december 2022

Maxime is een jongen in groep 6 van een reformatorische basisschool die erg onzeker is en weinig zelfvertrouwen heeft. De sfeer in de klas was wat onrustig, er werd ook gepest, en vandaar dat de hele klas een kanjertraining heeft gevolgd. De school ziet dat de training een gunstig effect heeft op de groep en dat de sfeer in de klas erop vooruitgaat. Het pestgedrag is over en kinderen gaan op een positieve manier met elkaar om. Het team is enthousiast over de kanjertraining en wil deze dan ook opnemen in het curriculum. Intern ontstaat echter discussie over de vraag of deze training rijmt met de belijdenis dat de mens geneigd is tot alle kwaad en dat we in dat licht helemaal geen kanjers zijn. Sommigen zien het probleem niet en vinden dat je zo’n training prima kunt gebruiken omdat de werking ervan onomstotelijk is aangetoond.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1677/over-kanjers-en-kernkwaliteiten/

Lees verder

Nieuwgeboren begin

Walter Brueggemannjaargang 72, nummer 6, december 2022

https://wapenveldonline.nl/artikel/1678/nieuwgeboren-begin/

Lees verder

Het boek als oase

Menno van der Beekjaargang 72, nummer 6, december 2022

De Britse opperrabbijn Jonathan Sacks schreef vijf boeken over de eerste vijf boeken van de Bijbel, en iedereen die de moeite neemt of de moeite heeft genomen om met enige regelmaat in een kerk te gaan zitten kan er eigenlijk niet omheen: al die vijf boeken van Sacks moet men gelezen hebben. En dan ook – en misschien zelfs vooral – dit deel, over Numeri.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1679/het-boek-als-oase/

Lees verder

Weg met de canon!

Gert-Jan van der Heidenjaargang 72, nummer 6, december 2022

Lezers van verschillende dagbladen kan het de afgelopen maanden niet ontgaan zijn dat ook in het land der filosofen het een en ander echt niet meer kan. Trouw besteedde de afgelopen maanden de nodige aandacht aan de vraag naar de filosofische canon. Uitgangspunt was een onderwijsproject dat Carlo Ierna aan de VU uitvoert waarin hij de vraag stelde welke filosofische kopstukken hij wel en niet in zijn cursus Geschiedenis van de moderne wijsbegeerte moest laten langskomen en of – en zo ja, hoe – er ook in de context van zo’n cursus een meer divers beeld zou kunnen ontstaan van wat het denken in de afgelopen eeuwen heeft opgeleverd. Na een bozige ingezonden brief van Maarten Doorman organiseerde de NRC naar aanleiding hiervan een discussie tussen Ierna en Doorman, waarin de laatste zich een stevige voorstander van een (niet-statische) filosofische canon betoonde.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1680/weg-met-de-canon/

Lees verder

De maalstroom van het bewustzijn

Gertjan Schuttejaargang 72, nummer 6, december 2022

De chaos en het mysterie van het menselijk bewustzijn blijven filmmakers inspireren. De klassiekers Being John Malkovich en Der Himmel über Berlin en de recente film Everything Everywhere all at once tonen dat elk op eigen wijze.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1681/de-maalstroom-van-het-bewustzijn/

Lees verder